Temi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Temi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, dahil olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça iştimāl إشتمال z "içerme, kapsama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁul udur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen taˀmīn تأمين z "güvence verme, inandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amn أمن z "güvenilir olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "seçme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için temyiz maddesine bakınız.
Arapça ˁff kökünden gelen ˁafīf عفيف z "iffetli, temiz ahlak sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaffa عفّ z "kaçındı, utandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için iffet maddesine bakınız.
Fransızca algorithme "matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca algorisme "Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمى z "İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük χʷarizm "Orta Asya'da bir ülke, Harezm" özel adından türetilmiştir.
Arapça drs kökünden gelen dars درس z "bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drāş דרש z "yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drş דרש z "yorumlama, tefsir etme" kökünden türetilmiştir.
Arapça dyn1 kökünden gelen dīn دين z "inanç ve ibadet kuralları sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dēn sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde daenā- "a.a., özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça abcad أبجد z "Arami/Süryani alfabesinin harf düzeni, harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aleph beth gmel daleth אבגד z "Arami/Süryani alfabesinin ilk dört harfi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elif, beta, cim1 maddelerine bakınız.
Arapça χlṣ kökünden gelen χalāṣ خلاص z "1. arınma, temizlenme, aklanma, 2. (tehlikeden veya sıkıntıdan) kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خلص z "arı, temiz, berrak idi, arındı, kurtuldu, serbest kaldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlṣ kökünden gelen χāliṣ خالص z "arı, saf, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalāṣ خلاص z "arınma, kurtulma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça ḥrf kökünden gelen ḥirfat حرفة z "esnaflık, sanatkârlık, lonca mensubiyeti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarafa حرف z "sanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça χlṣ kökünden gelen χulūṣ خلوص z "1. temizlik, dürüstlük, 2. dürüstlük gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen istinsāχ إستنساخ z "belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa نسخ z "temize çekti, nüsha çıkardı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nesih maddesine bakınız.
Arapça msḥ kökünden gelen masḥ مسح z "1. elle sığama, yağla ovma, ovarak temizleme, 2. abdestte azaya el sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaḥa مسح z "ovdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça swk kökünden gelen miswāk مسواك z "diş temizleme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawk سوك z "fırçalama, sürterek silme" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça χlṣ kökünden gelen muχliṣ مخلص z "hulus sahibi, arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχlāṣ إخلاص z "arınma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen nasχ نسخ z "1. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüshasını çıkarma, 2. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nəsāχ נְסָח z "1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfat نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nzh kökünden gelen nazih veya nazīh نزه/نزيه z "saf, pak, dürüst, saygıdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzhat نزهة z "temiz olma, arı ve lekesiz olma, saygıdeğer olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça nsχ kökünden gelen nusχat نسخة z "bir belge veya kitabın kopyası, temize çekilmiş yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nusχā נֻסְחָא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisχu "resmi belge, kayıt" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça nasāχu "çıkarmak, ekstresini almak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nesih maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen ṣabūn صبون z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣabūn צבונא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sapo, sapon- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *saipō- "cıvık şey, macun, temizlenmek için kullanılan bir tür yağ" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *soib-on- "cıvık şey" biçiminden evrilmiştir.
Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfī صافى z "temiz, halis, arı, berrak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafwat veya ṣafāˀ صفوة/صفاء z "temiz ve halis olma" sözcüğünün failidir.
Farsça ṣāfdarūn صافدرون z "temiz yürekli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ṣāf صاف z ve Farsça darūn درون z "gönül, iç yüz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için saf1, derun maddelerine bakınız.
Farsça ṣāfdil صافدل z "temiz yürekli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ṣāf صاف z ve Farsça dil دل z "yürek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için saf1, dil2 maddelerine bakınız.
Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfī صافى z "temiz, halis" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saf1 maddesine bakınız.
Arapça ṭhr kökünden gelen ṭahārat طهارة z "temizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara طهر z "temizlendi, temiz idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭhr kökünden gelen ṭāhir طاهر z "temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭahara "temizlendi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için taharet maddesine bakınız.
Arapça ṣfw kökünden gelen taṣfiyat تصفية z "arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafwat veya ṣafāˀ صفوة/صفاء z "temiz ve halis olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için saf1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.