Teha - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Teha Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nhw kökünden gelen muntehā منتهىً z "limit, bir şeyin son noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahiya "vardı, sona erdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Arapça ḥḳḳ kökünden gelen mustaḥiḳḳ مستحقّ z "haklı, hak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḥḳāḳ إستحقاق z "hak kazanma, hak iddia etme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen mutaḥakkim متحكّم z "hükmedici" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tahakküm maddesine bakınız.
Arapça ḥrk kökünden gelen mutaḥarrik متحرّك z "hareket eden, hareket halinde olan, mobil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥarrruk تحرّرك z "harekete geçme, hareket etme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için hareket maddesine bakınız.
Arapça χṣṣ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mutaχaṣṣiṣ متخصّص z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taχaṣṣuṣ تخصّص z "özel olma, özel bir hal alma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen mutaḥawwil متحوّل z "tahavvül eden, nitelik değiştiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥawwul تحوّل z "değişme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça nhw kökünden gelen muntehā منتهىً z "limit, bir şeyin son noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahiya "vardı, sona erdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Çağatayca sözcük, Ad halinde Yüze, mutehayyir, açık göz anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.