Tayin Etmek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tayin Etmek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca étiologie "tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aitiá αιτιά z "sebep, sorumluluk " sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ai-t-ya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ai-1 "tayin etmek " kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce destination "ulaşılacak hedef, gidilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince destināre "belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *stenāre "durdurmak, dikmek, mukavim kılmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stə-nā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca quoter "sayı veya miktar tayin etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen quotare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince quot "kaç? ne kadar?" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kota maddesine bakınız.
İtalyanca numero veya Fransızca numéro "rakam, sayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen numerus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nom-eso- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kartárizo καρτάριζο z "pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Venedikçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *quartarisàr sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe quarta "kerte" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kerte maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.