Tabia - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tabia Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça χṣl kökünden gelen χaṣlat خصلة z "huy, tabiat, mizaç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için husul maddesine bakınız.
Arapça χlḳ kökünden gelen χilḳat خلقة z "1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halk2 maddesine bakınız.
Arapça scw kökünden gelen saciyyat سجيّة z "tabiat, huy, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacw veya sucū سجو z "iyi huylu ve sakin olma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ṭabīˁī طبيعى z "tabiata uygun, doğal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "tabiat" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için tabiat maddesine bakınız.
Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktēr χαρακτηρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, hakketmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherək- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher-4 "kazmak, oymak, çizmek" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.