TANTi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

TANTi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nṭḳ kökünden gelen mustanṭiḳ مستنطق z "konuşturan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istinṭāḳ إستنطاق z "konuşturma" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için nutuk maddesine bakınız.
Fransızca authentique "aslına uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen authentikós αυθεντικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca authéntēs αυθέντης z "1. bir işi kendi yapan kimse, asil, vekil olmayan, 2. soylu kimse, efendi" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için efendi maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce saccharin "şeker yerine kullanılan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Ira Remsen ve Constantin Fahlberg, Amer. kimyacılar.) Fransızca sözcük Geç Latince saccharum "şeker" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákχaron σάκχαρον z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 325 Nearkhos, Büyük İskender'in Hindistan seferi dönüşünde.) Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeker maddesine bakınız.
Yeni Yunanca stin póli στην πόλι z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yeni Yunanca is tin póli εισ την πόλι z "şehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca ís είς z "iç" ve Yeni Yunanca i pólis ἡ πόλις z "şehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eis+, politik maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.