Spek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Spek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca perspectif "1. bakış açısı, 2. resimde derinlik etkisi yaratma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perspectivus "bakışa ilişkin, bakışsal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perspicere, perspect- "(boydan boya veya derinlemesine) bakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince specere, spect- "gözlemek, bakmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca retrospectif "geriye bakışlı (sıfat), geriye bakış (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince retro "geriye" ve Latince specere, spect- "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca spectaculaire veya İngilizce spectacular "seyirlik, gösterişli, muhteşem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince spectaculum "gösteri, seyirlik şey" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen spectro+ "spektrum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spectrum "1. hayal, görüntü, 2. ışığın kırılmasıyla oluşan gökkuşağı, tayf" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince specere, spect- "bakmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca spéculation "1. gözetleme, gözlemleme, fırsat kollama [esk.], 2. fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla alıp satma, 3. tahmin ve teori üzerinden akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince speculari "gözetlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince speculum "gözetleme yeri, bakanak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözetlemek" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *spek- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Latince prospectus "'ön-bakış', tanıtım yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prospicere, prospect- "öne bakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Latince spectrum "1. hayal, görüntü, 2. ışığın kırılmasıyla oluşan gökkuşağı, tayf" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için spektro+ maddesine bakınız.
Arapça nẓr kökünden gelen naẓarī نظرى z "spekülatif, teorik (görüş veya bilgi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +scope "gözetleyen, gösteren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen skópos σκόπος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skep veya *spek- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Fransızca scéptique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca skeptikós σκεπτικός z "gerçeğin bilinemeyeceğini savunan filozof Pyrrho'nun öğretisini izleyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sképthomai σκέπθομαι z "gözlemlemek, alıcı gözle bakmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skep- veya *spek- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca espion "casus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen spione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spehōn "gözetleyen, gözcü" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spehjan "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spek- "gözetlemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca maçon veya franc-maçon "1. duvarcı, 2. spekülatif masonluk mesleğine mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince machion "duvar işçisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *makjōn "yapmak, harç veya hamur karmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mag- "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.
Fransızca perspectif "1. bakış açısı, 2. resimde derinlik etkisi yaratma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perspectivus "bakışa ilişkin, bakışsal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perspicere, perspect- "(boydan boya veya derinlemesine) bakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince specere, spect- "gözlemek, bakmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca retrospectif "geriye bakışlı (sıfat), geriye bakış (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince retro "geriye" ve Latince specere, spect- "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca spectaculaire veya İngilizce spectacular "seyirlik, gösterişli, muhteşem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince spectaculum "gösteri, seyirlik şey" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen spectro+ "spektrum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spectrum "1. hayal, görüntü, 2. ışığın kırılmasıyla oluşan gökkuşağı, tayf" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince specere, spect- "bakmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Fransızca spéculation "1. gözetleme, gözlemleme, fırsat kollama [esk.], 2. fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla alıp satma, 3. tahmin ve teori üzerinden akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince speculari "gözetlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince speculum "gözetleme yeri, bakanak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözetlemek" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *spek- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Fransızca spécial "özel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specialis "türe ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince species "1. görüntü, dış görünüm, biçim, 2. felsefede tür" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere "bakmak, gözetlemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
İngilizce retro "modası geçmiş bir şeyin yeniden moda olması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce retrospective "geriye bakış" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için retrospektif maddesine bakınız.
Latince prospectus "'ön-bakış', tanıtım yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prospicere, prospect- "öne bakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için spekülasyon maddesine bakınız.
Latince spectrum "1. hayal, görüntü, 2. ışığın kırılmasıyla oluşan gökkuşağı, tayf" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için spektro+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.