Sonuna - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sonuna Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dhr kökünden gelen dahr دهر z "1. zaman, çağ, dünyanın başından sonuna kadar olan süre, 2. kader, kısmet" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça drk kökünden gelen idrāk إدراك z "bir şeyin sonuna veya dibine ulaşma, erme, bir şeyi tam olarak kavrama, anlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darak درك z "ulaşım, varma, bir şeyin en dip noktası, dereke" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dereke maddesine bakınız.
Arapça nhw kökünden gelen intihāˀ إنتهاء z "sona erme, hihayet, uç, bitim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahiya "vardı, sonuna geldi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Arapça Aχr kökünden gelen muˀaχχar مؤخّر z "geç, gecikmiş, bir şeyin sonuna ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀχīr "geciktirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için ahir maddesine bakınız.
Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نصّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere, perfect- "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen per+ "ön, ileri, sonuna dek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince per "öne gitme, ilerleme, varma, tamamlama, içinden geçip çıkma bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per "ön, ileri (edat)" biçiminden türetilmiştir.
Fransızca perfection "mükemmellik, tekemmül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perfectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere, perfect- "bir şeyi sonuna kadar yapmak" fiilinden +tion sonekiyle per+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak, etmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca vignette "matbaacılıkta metin başına veya sonuna konan (eskiden genellikle asma dalı şeklinde) motif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vigne "asma" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince vinea "asma bitkisi veya üzüm bağı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince vīnum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enoloji maddesine bakınız.
İngilizce perma "kalıcı saç kuafürü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce permanent "kalıcı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince permanere "sonuna kadar kalmak, kalıcı olmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince manere "kalmak, ikamet etmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için immanent maddesine bakınız.
İtalyanca alla banda "gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca banda "yan, taraf" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bandıra maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.