Soh - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Soh Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣuḥbat صحبة z "dostluk etme, arkadaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost oldu, dostluk etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sahip maddesine bakınız.
Arapça şhr kökünden gelen şuhrat شهرة z "belirme, öne çıkma, tanınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça cls kökünden gelen maclis مجلس z "oturum veya oturacak yer, sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça culūs جلوس z "oturma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cülus maddesine bakınız.
Arapça şhr kökünden gelen maşhūr مشهور z "ünlü, tanınmış" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen muḥāwarat محاورة z "1. karşılıklı soru ve cevapla konuşma, sohbet, 2. felsefede diyalektik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawr حور z "dönme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mihver maddesine bakınız.
Arapça ṣḥb kökünden gelen muṣāḥabat مصاحبة z "karşılıklı dostluk etme, sohbet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sohbet maddesine bakınız.
Arapça ṣḥb kökünden gelen muṣāḥib مصاحب z "yakın kişi, arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba "dost idi, dostluk etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için sohbet maddesine bakınız.
Arapça smr kökünden gelen musāmarat مسامرة z "akşam sohbeti, akşam vakti toplanıp konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samar سمر z "akşam karanlığı" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Bu sözcük Arapça sumrat سمرة z "siyaha yakın koyu kahverengi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için esmer maddesine bakınız.
Arapça şhr kökünden gelen şahīr شهير z "ünlü, belirgin, şöhretli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.
Arapça şhr kökünden gelen şahr شهر z "1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. takvim birimi olarak ay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Latince symposium "sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca sympósion συμπόσιον z "içki sofrası, beraber içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pósis πόσις z "içme, içiş" sözcüğünden +ion sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pínō, po- πίνω, πο- z "içmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pō(i)- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca scolastique "1. okullu, okula ait, 2. Ortaçağda üniversitelerde gelişen düşünce sistematiğine ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince scholasticus "okullu, okula ait, bir okula mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sχolastikós σχολαστικός z "alim, sohbet erbabı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sχolázō σχολάζω z "1. vaktini özgürce kullanmak, 2. ilim ve sohbetle vakit geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sχolē σχολή z "(çalışmaya mecbur olmamak anlamında) serbestlik, leisure" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekol maddesine bakınız.
İngilizce chat "1. sohbet, 2. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce chatter "lakırdı, laklak " sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe gır geçmek "çok laf, eğlence, sohbet" deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.