Skim - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Skim Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ˁitḳ إتق z "1. eskime, 2. köle azat edilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁatiḳa "köle azat edildi" fiilinden alıntıdır.
Farsça farsūde فرسوده z "geçmiş, eskimiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça farsūdan, farsā- فرسودن, فرسا z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) frasavand "geçici" sözcüğü ile eş kökenlidir. Orta Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden fra+ önekiyle türetilmiştir.
Farsça pijmurde پژمرده z "solmuş, buruşuk, hırpalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pijmurdan پژمردن z "solmak, eskimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça pij پژ z "buruşuk, eski" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce anorak "Eskimolara özgü içi kürklü ve başlıklı ceket, parka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde anoraq sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce igloo "buzdan eskimo evi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde iglu "ev" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce kayak "Eskimo kayığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde kayak "'erkek aracı', erkeklere özgü kayık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İnuit (Eskimo) dilinde ka "erkek" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce parka "Eskimo ve Aleutlara özgü içi kürklü ve başlıklı ceket, anorak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük K. Amerika dillerinden Aleut dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) Cimrilik anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan hisset kelimesi Arapça anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (halk ağzı) (Kahramanmaraş) Terlik dikişi. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan lema kelimesi (eskimiş) Parıltı, parlayış, ışıltı, parlama, ışıldama anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan tacil kelimesi Arapça anlamındadır.
Türkçe sözcük, Belirteç halinde (eskimiş) İçinde anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) Açık, aşikâr anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan celi kelimesi Parlak, cilalı. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (renkler, eskimiş) mavi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan mai kelimesi Arapça anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (aile) anne anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Fransızca sözcük, Ad halinde (aylar) mayıs anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (organik bileşikler, yiyecekler, yağlar) yağ anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (zaman) yarın anlamına gelir. Ad sözcük, Belirteç halinde (zaman) yarın anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) yırtık, yarık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çak kelimesi [ça:k] anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde bir şeyin özünü, aynını bildiren kelime anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan çak kelimesi tam, işte, aynı sözleri gibi anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde birbirine düşürmek anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde zaman anlamına gelir. Kırgızca sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde iftira etmek anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi aleyhte konuşmak anlamındadır. Eylem sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi zaman anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ölçü, miktar anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan çak kelimesi zan anlamındadır.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde yay. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan kavs kelimesi (eskimiş, gök bilimi) Yay burcu anlamındadır.
Türkçe sözcük, Eylem halinde (eskimiş) düzenlemek anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) Özenli, düzgün, uygun anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan onat kelimesi (Sivrihisar) uslu, akıllı anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) budunsal anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) Kuruntuya düşürme anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan iham kelimesi Arapça anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş, din) Müslüman olmayan kimse anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gayrimüslim kelimesi Arapça anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) bilimsel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ilmi kelimesi علمى‏ anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) Değer, kıymet, itibar anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan kadir kelimesi Arapça qadr anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (eskimiş) ara anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Eylem halinde bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan onarmak kelimesi bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.