Sinam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sinam Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sināˀ سناء z "tohumları müshil olarak kullanılan bir bitki, cassia acutifolia" ve Arapça makkī مكّى z "Mekke kentine ait" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ftn kökünden gelen fitnat فتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatn veya futūn فتن/فتون z "yakma, ateşe atma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça mḥn kökünden gelen miḥnat محنة z "zorluk, zahmet, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḥana محن z "sınadı, imtihan etti" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #mχn מחנ z "deneme, sınama" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarrāf صرّاف z "altın ve gümüş para alıp satan, para bozan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça ṣarrapu "kuyumcu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ṣarāpu "metali ateşle arıtma, rafine etme, (altın veya gümüşün) saflığını sınama" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça crb kökünden gelen tacrībat تجريبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça sīmurġ سيمرغ z "İran mitolojisinde ölümsüz bir kuş, zümrüd-i anka" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sēnmurv veya sīnamrūġ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mərəγa saēna "saēna kuşu, a.a." deyiminden alıntıdır. Avestaca deyim Sanskritçe śyena श्येन z "bir tür yırtıcı kuş, kartal veya şahin" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için şahin, murg maddelerine bakınız.
İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca empirique "deney ve gözleme dayanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca empeirikós εμπειρικός z "teoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca empeiría εμπειρία z "deneyim" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca peiráō πειράω z "denemek, teşebbüs etmek" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca basalte "koyu renkli bir volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen basaltes sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen basanítēs βασανίτης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca básanos βάσανος z "mihenk taşı, altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde pāsāna "taş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca critère "değerlendirme ölçütü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen criterium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kritērion κριτήριον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kritēr κριτήρ z "yargıç" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "hüküm vermek, yargılamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kri-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krei- "iyiyi kötüden ayırmak, elemek, sınamak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca expert "uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince expertus "denenmiş, tecrübeli, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri, expert- "denemek, sınamak, deneyerek öğrenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *periri "denemek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peryo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "denemek, sınamak, riske girmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampirik maddesine bakınız.
Fransızca experiment "deney, tecrübe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince experimentum "deneyle elde edilen sonuç, kanıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri "denemek, sınamak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eksper maddesine bakınız.
Fransızca probabilité "ihtimal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen probabilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probabilis "muhtemel" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince probare "sınamak, test etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için prova maddesine bakınız.
İtalyanca proba veya prova "sınama, deneme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince probare "denemek, doğruluğunu veya iyiliğini sınamak, test etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince probus "iyi, doğru, dürüst, namuslu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pro-bhwo "'düz yetişen'" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce proof "1. sınama, deneme, 2. sınav ve deney sonunda elde edilen kesin bilgi, kanıt, 3. sınayarak bulunan ölçü, özellikle alkolde yoğunluk ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince proba "sınama, deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probare "sınamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için prova maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.