Sie - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sie Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İspanyolca siesta "öğle uykusu" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince sexta "1. altıncı, 2. günün altıncı saati, öğle vakti" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sex "altı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekstant maddesine bakınız.
Fransızca chemisier "erkek gömleğine benzer kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chemise "gömlek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen camisia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳamīṣ قميص z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳūmīstā קומיסתא z sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce sir "beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince senior "yaşlı kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için senato maddesine bakınız.
Fransızca +gène veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +gene "doğuran, sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1789 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca genēs, genēt- γενης, γενητ- z "doğuran" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğmak, doğurmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Fransızca aphasie "konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphasía αφασία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί, φα- z "konuşmak, söylemek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca amnésie "hafıza kaybı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mnēsis μνήσις z "hafıza, anımsama" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mnáomai μνάομαι z "anımsamak, hatırlamak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mnā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.
Fransızca analgésie "uyuşturma, acı duygusunu giderme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca algaisía αλγαισία z "acı duyma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" ve Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, hissetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca anésthesie "uyuşturma, duyumsuzlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anaesthesia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, algılamak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca azote "havayı oluşturan gazlardan biri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı (ö 1794).) Fransızca sözcük Eski Yunanca azōtēs αζωτης z "yaşatmayan, can vermeyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca záō ζάω z "yaşamak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için zoo+ maddesine bakınız.
Fransızca biopsie veya İngilizce biopsy "canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "yaşam" ve Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, bakış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için biyo+, optik maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce dynamo "elektrik akımını güce dönüştüren motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen dynamo­elektrische maschine deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1867 Werner Siemens, Alm. mühendis (1816-92).) Bu sözcük Eski Yunanca dynámis δυνάμις z "güç " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dinamik maddesine bakınız.
Yeni Latince dysprosium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca dysprostikós δυσπροστικός z "güç bulunan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prosíēmi, prost- προσίημι, προστ- z "rast gitmek, bulmak" fiilinden dys+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca eîmi εῖμι z "gitmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Fransızca epilepsie "sara hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen epilepsia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epilepsía επιλεψία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epilambánō επιλαμβάνω, επιλεπ- z "tutulmak, kriz gelmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lambánō, lep- λαμβάνω, λεπ- z "almak, tutmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lemma maddesine bakınız.
Fransızca fantaisie "1. görüntü, hayal, düş, 2. düş gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phantasía φαντασία z "görüntü, hayalât" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "1. aydınlanmak, görünmek, 2. aydınlatmak, görünür kılmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 "parlamak, ışımak, aydınlanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca aynı anlama gelen hydrogène sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca genēs γενής z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca jalousie "1. kıskançlık, 2. dilimli panjur veya kafes şeklinde perde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca jaloux "kıskanç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen zelosus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca zēlos ζηλος z "hırs, gayret, kıskanma" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yeə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yā- "istemek, arzu etmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca géodésie "arazi ölçümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca γη z "toprak" ve Eski Yunanca daíō, dais- δαίω, δαισ- z "bölmek, pay etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+ maddesine bakınız.
Fransızca catalepsie "geçici felç veya trans hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca katálēpsis κατάληψις z "yakalama, tutma, (mec.) felç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için epilepsi maddesine bakınız.
Fransızca oxygène "Lavoisier'ye göre asitlerin oluşumuna yol açan kimyasal gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca oksýs, oksyd- οξύς, οξυδ- z "sivri, keskin, ekşi, asit" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ok-su- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ak- "keskin, sivri, ekşi" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca genēs γενης z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca autopsie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autopsía αυτοψία z "kendi gözüyle görme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca opseía οψεία z "görme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için oto+1, optik maddelerine bakınız.
Fransızca euthanasie veya İngilizce euthanasia "bir kimseyi acı çekmemesi amacıyla öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca euthanasía ευθανασία z "hayırlı ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca thánatos θάνατος z "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eu+ maddesine bakınız.
Fransızca artésien "Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Artois "Kuzey Fransa'da bir bölge" özel adından türetilmiştir.
Fransızca dossier "1. sırtlık, evrak üzerine geçirilen kılıf, 2. bir muameleye ait evrakın tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dos "sırt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince dorsum sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca phosphate "bir fosfor bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca phosphore sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fosfor maddesine bakınız.
Fransızca cartésien "Descartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük René Descartes "Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca monsieur "beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince senior sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için monsenyör, senyör maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.