Seyre - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Seyre Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe sedre- sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça nẓr kökünden gelen niẓārat نظارة z "1. seyretme, bakma, 2. bakım, gözetim, denetim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça şbk kökünden gelen şabakat شبكة z "ağ, balık ağı, seyrek dokunmuş kumaş, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabk شبك z "örme, sarma, bağlama, içiçe veya kolkola girme" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #sbk סבכ z "örme, dokuma" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #śbk veya sbk שׂבכ/סבכ z kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şabiku "başa örtülen kumaş, şal" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça tigal تگل z "seyrek ve eğreti dikiş, eğreti dikilen şey, yama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe tik- "dikiş dikmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dik- maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +scope "gözetleyen, gösteren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen skópos σκόπος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skep veya *spek- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce horoscope "bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰōra ὡρα z "zaman, devre, çağ" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yēr- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Fransızca périscope "denizaltından çevre gözetleme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854 E. H. Marié-Davy, Fr. mühendis.) Fransızca sözcük Eski Yunanca skópos σκόπος z "seyreden" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca téléscope "'uzak-gören', dürbün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince telescopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "seyreden, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrēma θεωρήμα z "gözetlenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
İtalyanca teatro veya Fransızca théatre "sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen theatrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca théatron θέατρον z "seyir yeri, tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca theáomai θεάομαι z "seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teorem maddesine bakınız.
Fransızca étamine "seyrek dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stamina sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince stamen "iplik, lif" sözcüğünün çoğuludur.
Fransızca espion "casus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen spione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spehōn "gözetleyen, gözcü" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spehjan "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spek- "gözetlemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca spécifique "özgül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince specificus "bir türü tanımlayan ayırdedici özellik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince species "1. görüntü, dış görünüm, biçim, 2. felsefede tür" (NOT: Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için spesiyal, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca toile "1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tela "bez" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tela maddesine bakınız.
İtalyanca tela "seyrek dokunmuş kumaş, kanaviçe" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tela "dokuma, kumaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks-lā biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "dokumak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
İngilizce hovercraft "hava yastığı üzerinde seyreden araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959, İng.) İngilizce sözcük İngilizce hover "havada asılı durmak" ve İngilizce craft "araç" sözcüklerinin bileşiğidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım anlamındadır. Türkçe sözcük, Kısaltma halinde (ölçü birimleri) dekametre anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde ahır anlamına gelir. Ad dilinden alınan dam kelimesi Eski Türkçe tam anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde baraj anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde tat, lezzet anlamına gelir. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan dam kelimesi tat anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.