Seyah - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Seyah Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça syḥ kökünden gelen siyāḥat سياحة z "gezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥa ساح z "dolaştı, serbestçe gezdi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Arapça swḥ kökünden gelen sāḥat ساحة z "serbest alan" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için saha maddesine bakınız.
Arapça slk kökünden gelen maslak مسلك z "1. yol, rota, 2. (mec.) yöntem, fikir akımı, hayatta tutulan yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulūk سلوك z "bir yolu izleme, yol alma, seyahat etme " sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için süluk maddesine bakınız.
Arapça sfr kökünden gelen musāfir مسافر z "sefer eden, yolcu, seyyah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāfara سافر z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça safar سفر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünün mufā'alat vezni (III)idir. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Arapça syr kökünden gelen sayr سير z "bir rota izleme, bir yolu takip etme, yolculuk, rota" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سار z "yürüyerek gitti, gezdi, dolaştı, seyahat etti, bir yol izledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça syḥ kökünden gelen sayyāḥ سيّاح z "çok seyahat eden, gezgin" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için seyahat maddesine bakınız.
Arapça sry kökünden gelen sirāyat سراية z "yayılma, (hastalık) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarā سرا z "gece seyahat etti, dolaştı, yayıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "bir yola veya mesleğe girme, tarikat mensubu olma, gidiş, davranış, hal ve hareket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça hcr kökünden gelen tahcīr تهجير z "yola çıkma, gün doğumunda seyahat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hicrat هجرة z "göç etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hicret maddesine bakınız.
İngilizce motel "otomobille seyahat edenler için karayolu oteli" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 Milestone Interstate Corporation, Amer. şirket.) İngilizce sözcük İngilizce motor hotel sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için motor, otel maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.