Senk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Senk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça balasān بلسان z "Yemen'de yetişen bir ağaç, commiphora opobalsamum, bu ağacın reçinesinden elde edilen güzel kokulu yağ, balsam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen bálsamon βάλσαμον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.
Fransızca syncope "gramerde bir ses veya hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkopē συνκόπη z "kesinti, (birbirine vurarak) kırılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kop- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için köfte maddesine bakınız.
Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Krēta Kρήτα z "Girit" özel adından +ikos sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca synchroniser veya İngilizce synchronize "eşzamanlı olmak, eşzamanlı kılmak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca synχrónos συνχρόνος z "eşzamanlı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için krono+ maddesine bakınız.
Farsça bārsang veya pārsang بارسنگ/پارسنگ z "denge maksadıyla teraziye veya kayığa veya at yükünün hafif tarafına konulan taş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bār بار z "yük" ve Farsça sang سنگ z "taş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için beygir, seng maddelerine bakınız.
İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için senkronize maddesine bakınız.
Arapça ˁṣr kökünden gelen muˁāṣir معاصر z "aynı zamanda yaşayan, senkronik, çağdaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁāṣarat معاصرة z "zamandaş olma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça ˁaṣr عصر z "çağ, zaman" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için asır maddesine bakınız.
İngilizce balsam "1. pelesenk ağacı, bu ağaçtan elde edilen merhem, 2. her çeşit merhem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "pelesenk ağacı ve merhemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen bāśām בשׂם z sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: İbranice sözcük Aramice/Süryanice bsāmā בסמא z "güzel koku, rayiha, parfüm" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Yeni Yunanca vársamo βάρσαμο z "naneye benzer güzel kokulu ot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "tropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.
Yeni Yunanca engopi εγγοπη z "engel, kırık, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen enkopē ενκοπη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek, kırmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için senkop maddesine bakınız.
Fransızca comma "müzikte en küçük perde aralığı, tam notanın dokuzda biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kómma κόμμα z "1. kesinti, 2. es, retorikte iki kelime arasında verilen kısa ara, 3. müzikte en küçük perde aralığı, tam notanın dokuzda biri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için senkop maddesine bakınız.
İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için senkronize maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.