Sedi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sedi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. bir şeyin ön veya ileri kısmı, baş köşe, misafir oturtulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sudur maddesine bakınız.
Arapça şdd kökünden gelen şadīd شديد z "sert, katı, pek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert idi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için şiddet maddesine bakınız.
Fransızca cèdre "sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için katran2 maddesine bakınız.
Fransızca sédiment "çökelti, tortu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sedimentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Arapça bwl kökünden gelen bawl بول z "işeme, idrar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāla بال z "işedi, şarıl şarıl akıttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftr kökünden gelen fatrat فترة z "gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftr kökünden gelen futūr فتور z "tembellik, gevşeme, bezginlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, dindi, eylem haline ara verdi, (su) ılındı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için fetret maddesine bakınız.
Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir işten yüz çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça ḳbl kökünden gelen ḳabūl قبول z "alma, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "1. yüz yüze geldi, yüzünü döndü, yüzleşti, 2. aldı, benimsedi, direnmedi, misafir etti, konukseverlik gösterdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça lā ubālī لا اُبالى z "'umursamam'" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça byl kökünden gelen ubālī اُبالى z "önemserim, umursarım" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça bāla بال z "düşündü, önemsedi, dikkate altı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+ maddesine bakınız.
Arapça ḥbs kökünden gelen maḥbūs محبوس z "hapsedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "hapsetti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hapis maddesine bakınız.
Arapça ẓfr kökünden gelen muẓaffar مظفّر z "zafer bahşedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taẓfīr تظفير z "zafer bahşetme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zafer maddesine bakınız.
Arapça ḥll kökünden gelen munḥall منحلّ z "çözülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥalala إنحلل z "çözüldü, gevşedi, serbest kaldı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça rχw kökünden gelen raχāwat رخاوة z "gevşeme, tembellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχā رخا z "gevşedi, rahat etti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca récif "denizde sığlık, mercan kayası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça rAy kökünden gelen raˀy رأي z "1. görüş, görme yetisi, 2. kanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رءا z "gördü, algıladı, bir görüşü benimsedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣff kökünden gelen ṣuffat صفّة z "taş kerevet, sedir, bank, sıra, antik tiyatrolarda oturma sırası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saf2 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Farsça murdār مردار z "İslami kurallara göre kesilmemiş hayvan cesedi, dinen kirli sayılan her şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdār "leş, ceset" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) murdan, mīr- "ölmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen mar- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mert maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca cèdre "sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için katran2 maddesine bakınız.
Fransızca citrique "limondan elde edilen (asit)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kédros κέδρος z "sedir ağacı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça baχşiş بخشش z "bahşediş, ihsan, karşılıksız verme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāχtan, baχş- fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Fransızca sédiment "çökelti, tortu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sedimentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
İtalyanca sedia "oturak, her çeşit sandalye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sedere "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sedēre, sess- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sed-¹ biçiminden evrilmiştir.
Rusça tsar "imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kayser maddesine bakınız.
Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.