Sall - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sall Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça in şāˀa-llāhu إن شاء الله z "Allah istesin" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça in إن z "ki, dilek kipi edatı" ve Arapça şyA kökünden gelen şāˀa شاء z "istedi, istesin" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şey, allah maddelerine bakınız.
Arapça mā şāˀallah ما شاءالله z "'Allah ne isterse'" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ما z "ne" ve Arapça şāˀa شاء z "ister, istedi" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için inşallah maddesine bakınız.
Arapça ṣlw kökünden gelen muṣallā مصلّا z "namaz kılmaya mahsus yer, namazgâh" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça taṣliyat تصلية z "namaz kılma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için salâ maddesine bakınız.
Arapça slṭ kökünden gelen musallaṭ مسلّط z "zorbalık eden, saldırgan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallaṭa سل ّط z "zorbalık etti" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sulta maddesine bakınız.
Arapça slṭ kökünden gelen tasalluṭ تسلّط z "zorbalık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulṭat سلطة z "zorbalık" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sulta maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sallama "palavra atma (argo)" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salla- maddesine bakınız.
Türkçe cavlak veya cıbıldak veya çıplak sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için çıplak maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.