Söyle_ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Söyle_ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bdr kökünden gelen bādirat بادرة z "öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça budūr بدور z "aniden gelme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça byn kökünden gelen bayān بيان z "1. açma, ayırma, aydınlanma, 2. açıklama, açıkça söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "1. açık ve belirgin oldu, 2. ayrıldı, ayrıştı" fiilinin masdarıdır.
Farsça duˁāχʷān دعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dua, hanende maddelerine bakınız.
Arapça Ady kökünden gelen ˀadāˀ أداء z "1. ödeme, görevi yerine getirme, 2. söyleyiş tarzı, şive" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġmz kökünden gelen ġammāz غمّاز z "1. göz kırpan, 2. biri aleyhine kötü söz söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. göz kırpma, 2. biri hakkında kötü söz söyleme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için gamze maddesine bakınız.
Arapça ġmz kökünden gelen ġamzat غمزة z "göz kırpma, işve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. sıkma, çimdikleme, (göz vb.) kırpma, 2. biri aleyhine kötü söz söyleme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χṭb kökünden gelen χuṭbat خطبة z "formel konuşma, söylev, Cuma günü camide yapılan söylev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hitap maddesine bakınız.
Arapça ˁibārat ˁan عبارة عن z "'söylenen şudur' anlamında deyim" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁibārat عبارة z "söz, ifade, cümle" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ibare maddesine bakınız.
Arapça fry kökünden gelen iftirāˀ إفتراء z "birine yalan isnatta bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça firyat فرية z "uydurma, yalan söyleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rical maddesine bakınız.
Arapça ṭrd kökünden gelen istiṭrād إستطراد z "konudan uzaklaşma, antrparantez söylenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada "uzaklaştırdı" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tard maddesine bakınız.
Arapça ḳlˁ kökünden gelen ḳalˁat قلعة z "hisar, kale, müstahkem yer" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kalak sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kalakku sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawl قول z "1. söyleme, 2. söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "söyledi, dedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça kḏb kökünden gelen kāḏib كاذب z "yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kiḏb كذب z "yalan söyleme, aldatma" sözcüğünün failidir.
Arapça klm kökünden gelen kalām كلام z "1. söz, konuşma, 2. İslami teoloji ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كلم z "konuştu, söyledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça klm kökünden gelen kalīmat كليمة z "söylenen şey, sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kelam maddesine bakınız.
Arapça ka-ḏā كذا z "bu, şu (işaret sıfatı), böyle, şöyle (işaret zarfı)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ka ك z "gibi" ve Arapça ḏā ذا z "o" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça ḳrA kökünden gelen ḳirāˀat قراءة z "okuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraˀa قرء z "okudu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳry קרי z "1. çağırma, bağırma, yüksek sesle söyleme, 2. yazı okuma" kökünden alıntıdır.
Arapça lġw kökünden gelen laġā luġā لغا لُغا z "'söyledi söylendi', lakırdı, dedikodu" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça lby kökünden gelen labbayka لبّيك z "'sana geldim, çağrına uydum,' hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.
Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil (organ ve konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lasana "1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça lġw kökünden gelen luġat لغة z "1. lakırdı, söz, sözcük, 2. dil (language)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā "söz söyledi, lakırdı etti" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice luwˁā לועא z "çene, boğaz, ses üretme aygıtı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça luχχu "boğaz, gırtlak" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.