Rumen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rumen Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça hmz kökünden gelen mihmaz veya mihmāz مهمز/مهماز z "dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamz همز z "dürtme, mahmuzlama" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için hemze maddesine bakınız.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen miḳaṣṣ مقصّ z "koyun kırpma aleti, makas" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kısas1 maddesine bakınız.
Arapça ndl kökünden gelen mindāl مندال z "kapı veya pencere kanadını kapamaya mahsus döner tahta parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadl ندل z "kapma, yakalama" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça sṭr kökünden gelen misṭar مسطر z "çizgi çizme aleti, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭr سطر z "düz çizgi" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.
Arapça ḥşş kökünden gelen miḥaşş veya miḥaşşat محشّ z "1. kuru ot biçme aleti, 2. közgü, ateş karıştırma aleti" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça s̠ḳb kökünden gelen mis̠ḳab مثقب z "delgeç, matkap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠aḳb ثقب z "delme" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen miṭraḳ مطرق z "davul tokmağı, hallaç değneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḳa طرق z "dövdü, davul çaldı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için tarik maddesine bakınız.
Arapça ntḳ kökünden gelen minṭaḳat منطقة z "kuşak, zon, bölge, alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niṭāḳ نطاق z "kuşatma, kordon, kuşak" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça ṣrˁ kökünden gelen miṣrāˁ مصراع z "1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarˁ veya maṣraˁ صرع/مصرع z "yere indirme, düşürme" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için sara maddesine bakınız.
Arapça zrḳ kökünden gelen mizraḳ مزرق z "saplama ve batırma aracı, kargı, süngü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zerk maddesine bakınız.
Arapça ḍrb kökünden gelen miḍrab مضرب z "darbe aracı, telli çalgıları çalmakta kullanılan alet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için darp maddesine bakınız.
Arapça wˁd kökünden gelen mīˁād ميعاد z "vaad edilen süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁada "vaad etti, süre tayin etti" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için vaat maddesine bakınız.
Arapça bzr kökünden gelen mibzar مبزر z "tohum ekme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bezir maddesine bakınız.
Arapça ftḥ kökünden gelen miftāḥ مفتاح z "açkı, anahtar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen miġfar مغفر z "zırhlı başlık, tolga" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "bağışladı, esirgedi" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.
Arapça ḥkk kökünden gelen miḥakk محكّ z "sürtüldüğünde altının saflığını gösteren taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حكّ z "kazıdı, sürttü" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için hak2 maddesine bakınız.
Arapça ḥrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *miḥraḳ محرق z "yakma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraḳa حرق z "yaktı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için mahrukat maddesine bakınız.
Arapça ḥrb kökünden gelen miḥrāb محراب z "camide ibadet yönünü belirten girinti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mḥrb محرب z "Sabai (İslamiyet-öncesi Yemen) tapınaklarında bir bölmenin adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḥarb حرب z "1. savaşma, 2. Sabai dininde bir tür ibadet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harp1 maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen miḥwar محور z "etrafında dönülen şey, eksen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawr veya ḥuˀūr حور/حؤور z "dönme" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça ḳdr kökünden gelen miḳdār مقدار z "ölçek, ölçme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadr قدر z "değer, kıymet, nicelik, ölçü" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça ḳys kökünden gelen miḳyas مقيس z "ölçek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kıyas maddesine bakınız.
Arapça nbr kökünden gelen minbar منبر z "kürsü, platform" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabara نبر z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin alet adıdır.
Arapça nwl kökünden gelen minwāl منوال z "işleyiş, usul, biçim, yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nawl نول z "verme, sunma" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için nevale maddesine bakınız.
Arapça ˁrc kökünden gelen miˁrāc معراج z "1. merdiven, 2. Hz Muhammed'in Receb ayının 27ci gecesi gökyüzüne tırmanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça murūc مروج z "tırmanma" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça wrs̠ kökünden gelen mīrās̠ ميراث z "kalıt, varis olunan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waris̠a ورث z "varis oldu" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için irs maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.