Rina - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rina Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca atherína αθερίνα z "gümüş balığı, atherina hepsetus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen atherínē αθερίνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *átheros άθερος z "değersiz, süfli" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca pirinas πυρηνας z "çekirdek, özellikle zeytin çekirdeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyrēn πυρην z sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce marina "yat limanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca marina "plaj, deniz banyosu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mare "deniz" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mori- "deniz" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca murúna μουρούνα z "morina balığı, gadus morrhua" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen morrhua sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça brA kökünden gelen barˀat برءة z "1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice brīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hmş kökünden gelen hāmiş هامش z "1. ısıran, 2. sayfa kenarına eklenen not" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamaşa همش z "ısırdı" fiilinin failidir.
Arapça ḥşw kökünden gelen ḥaşiyyat حشيّة z "dolgu, kumaşın kenar süsü, sayfanın kenarına eklenen yorum, dip notu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haşa maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen ḳalāˁī veya ḳalˁī قلاعى/قلعى z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣāṣu'l-ḳalāˁī رصاص القلاعى z "Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kuala "Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent, Kuala Lumpur" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīnat قرينة z "1. eş, zevce, 2. iki şey arasındaki bağlantı, akuplman, mantıki birliktelik, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قرن z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça lby kökünden gelen labbayka لبّيك z "'sana geldim, çağrına uydum,' hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.
Arapça myl kökünden gelen mīl ميل z "1. iğne veya şiş şeklinde şey, tekerlek ekseni, 2. yol kenarına dikilen dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "belirsiz, zor, zahmetli, muğlak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça işkāl إشكال z "bulanık ve zor duruma getirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için işkil maddesine bakınız.
Arapça rmḍ kökünden gelen ramaḍān رمضان z "İslamiyetten önce Araplarda Temmuz/ Ağustos aylarına tekabül eden ay, İslami ayların dokuzuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaḍ رمض z "kuru sıcak" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça rnm kökünden gelen tarannum ترنّم z "makamla söyleme, 'tirinam' gibi anlamsız sözlerle şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭurfat طرفة z "yeni ve hoşa giden şey, icat, ender ve görülmemiş şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük İbranice ṭrf kökünden gelen ṭrefah טְרֵפָה z "Musevi dini kurallarına aykırı şey, bidat" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için turfa maddesine bakınız.
Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için somye maddesine bakınız.
Ermenice kom գոմ z "tüzel kişiliği olmayan tarımsal yerleşim, mezra, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gho-mo- "ahır, hayvan barınağı" biçiminden evrilmiştir.
Ermenice ōrinag օրինակ z "model, nümune, misal, mesel, tarz, usul" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice ōrén օրէն z "usul, adet, töre, kural" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) awδēn "usul, töre, ayin" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Yeni Yunanca atherína αθερίνα z "gümüş balığı, atherina hepsetus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen atherínē αθερίνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *átheros άθερος z "değersiz, süfli" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *kimási *κοιμάσι z "uyuma yeri, tavuk barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kimúme κοιμούμαι z "uyumak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen koimáō κοιμάω z fiilinden evrilmiştir.
Fransızca lycée "Napoleon tarafından 1801'de kurulan üniversite hazırlık okullarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lyceum "Aristoteles okulu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeion λύκειον z "1. Atina'da Apollon Lykeios tapınağına bağlı olan bir koruluk, 2. Aristoteles'in MÖ 336'da burada kurduğu okul" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeios λύκειος z "“kurtların efendisi”, tanrı Apollon'un bir lakabı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lýkos λύκος z "kurt" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lukʷo- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lupus maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen mélancholie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melanχolía μελανχολία z "kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca melanχolē μελανχολη z "kara safra, eski tıpta çeşitli ruh durumlarına yol açtığı varsayılan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Eski Yunanca χolē χολη z "safra" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melano+, hülya maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca smírina σμύρινα z "1. yılan balığı, 2. mersin balığı (acipenser sturio), özellikle havyar mersini (huso)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýraina μύραινα z "yılan balığı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için müren maddesine bakınız.
Yeni Yunanca mylokópi μυλοκόπι z "bir tür balık, umbrina cirrosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mylokópos veya mylokópion μυλοκόπος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýllos veya mýlos sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca úia veya úyia ούια/ούγια z "kumaş kenarına tığla yapılan işleme, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ōia ῳα z "giysilerin kenarına tığla işlenen süs, kenar işlemesi" sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca papa "1. peder, din adamı, 2. Katolik kilisesinin başı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca papâs, papad- παπᾶς, παπαδ- z "baba, peder, üst düzey din adamlarına hitap biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca páppas πάππας z "çocuk dilinde baba" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.