Rast Gelme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rast Gelme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe sözcük, Eylem halinde düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan rast gelmek kelimesi düşünmediği veya düşülmediği hâlde payına düşmek anlamındadır.
Arapça ṣwb kökünden gelen iṣābat إصابة z "yerini bulma, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tasvip maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen muwaffaḳ موفّق z "talihli, kısmetli, şansı yaver giden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tawfīḳ توفيق z "rast gelme, başarılı olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça wafḳ وفق z "uyma, uygun olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça wfḳ kökünden gelen tawāfuḳ توافق z "biri birine uyma, uygun gelme, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafḳ وفق z "uyma, uygun olma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için muvafık maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca inventaire "ayrıntılı mal listesi, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince inventarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince invenire, invent- "rast gelmek, bulmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için avantür maddesine bakınız.
Fransızca occasion "fırsat, rastlantı, hadise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occāsio "rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidere, occās- "üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca chance "rastlantı, talih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cadentia "1. düşme, 2. payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince cadēre, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
İtalyanca casco "1. düşme, düşüş, 2. rast gelme, kaderine çıkma, kaza" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca cascare "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *casicare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen cadere, cas- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.