RP - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

RP Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḍrb kökünden gelen ḍarb ضرب z "vurma, çarpma, para basma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍaraba ضرب z "vurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḍarb ضرب z "çarpma, vurma, para basma" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, hane maddelerine bakınız.
Arapça ġrb kökünden gelen ġarb غرب z "günbatımı, batı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "1. ayrıldı, uzaklaştı, (gün) battı, 2. ayrı idi, yabancı veya tuhaf idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥrb kökünden gelen ḥarb حرب z "1. savaşma, çarpışma, 2. savaş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χrb kökünden gelen χarbān veya χirbān خربان/خربان z "perişan, yıkıma uğramış" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için harap maddesine bakınız.
Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "'iki köpek dişi', kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalbat كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kelb maddesine bakınız.
Fransızca harpe "bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen harpa veya harfa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *harpōn biçiminden evrilmiştir.
Ermenice aynı anlama gelen p'rp'rem փրփրեմ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen pirpir veya pirpar sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça parparan veya parparī پرپرن/پرپرى z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe arpa sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kerpiç sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kirpi sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe kirpik sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe körpe sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.