Puz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Puz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kopur sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Yunanca ve Yeni Yunanca karpós καρπός z "meyve" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca karpóō καρπόω z "meyva veya ürün vermek" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce jigsaw puzzle "yap-boz" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce puzzle "bilmece, muamma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Türkçe top sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.
Arapça ḥnṭl kökünden gelen ḥanṭal veya χanṭal حنطل/خنطل z "acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki, ebucehil karpuzu, adem inciri, colocynthus" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça gurz گرز z "ağır topuz, tokmak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen varz veya vazr sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vazra- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Rusça kapusta капуста z "lahana" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Eski Yüksek Almanca kapuz "1. baş, kafa, 2. lahana" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
İngilizce club "1. kalın sopa, topuz, 2. belli bir yerde toplanan kalabalık, toplantı, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) klubba "topak, topuz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *klumbon biçiminden evrilmiştir.
İngilizce jigsaw puzzle "yap-boz" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce puzzle "bilmece, muamma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Türkiye Türkçesinde çokmar "1. iri başlı topuz, lobut, 2. iri başlı hayvan" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için çomak maddesine bakınız.
Türkmence sözcük, Ad halinde Ip, bağ, örk anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ad halinde Hayvanları bağlamaya yarayan kalın ip ya da zincir. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan örk kelimesi Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toğrağın üstünde yayılan filizi. anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde Yularşat tavlası anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.