Puta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Puta Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca réputation "ün, saygınlık, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reputatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reputare "değer vermek, itibar etmek, saymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampüte maddesine bakınız.
Fransızca amputer "insan gövdesinden bir organ kesmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince amputare "budamak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince putare "1. budamak, biçmek, 2. saymak, sanmak, düşünmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pu-to- "kesik " biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pau-2 "biçmek, bıçak vurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca décompte "1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "hesaplamak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca compteur "sayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compter "saymak, hesaplamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince computare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca comptoir "gişe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince computatorium "para sayma yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince computare "hesaplamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Fransızca réputation "ün, saygınlık, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reputatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reputare "değer vermek, itibar etmek, saymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampüte maddesine bakınız.
İngilizce computer "1. hesaplama cihazı, 2. bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compute "hesaplamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampüte maddesine bakınız.
İtalyanca sconto "indirim, hesaptan düşme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scontare "indirim yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen excomputare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince computare "hesaplamak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompüter maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.