Pun - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pun Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca punaise "1. tahta kurusu, 2. raptiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca punais "sokan" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca pínes πίνες z "bir tür büyük midye" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen pína πίνα z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pínna πίννα z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce acupuncture "iğnelerle tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acus "iğne, sivri şey" ve Latince punctura "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için akut, ponksiyon maddelerine bakınız.
İngilizce punk "çürük [xviii], değersiz şey [xix], serseri, berduş [xx]" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca punto "1. nokta, 2. iğne ve ipliği bir kez sokarak yapılan düğüm, dikiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için punto maddesine bakınız.
İtalyanca punto "nokta, matbaacılıkta ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince punctus "iğne deliği, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pungere, punc- "delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puan maddesine bakınız.
Fransızca punaise "1. tahta kurusu, 2. raptiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca punais "sokan" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce out "1. dışarı, 2. futbolda topun dışarı atılması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen ūt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ūt biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ud- "dışarı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca panthère "bir yırtıcı hayvan, pars" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca panthēr πανθηρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde bir sözcükten alıntıdır. Bu bir sözcük Sanskritçe punḍarīka पुण्डरीक z "kaplan veya kedigillerden bir tür vahşi hayvan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce acupuncture "iğnelerle tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acus "iğne, sivri şey" ve Latince punctura "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için akut, ponksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca contrepoint "'karşı nota', çok sesli müzikte bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen contrapunctus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince punctus "nokta, müzikte nota" sözcüğünden contra+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puan maddesine bakınız.
Fransızca maillot "1. bebek kundağı, 2. vücudu sıkıca saran giysi, tulum, 3. yüzme giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maille "1. zincir baklası, örgüde punt, 2. zincir şeklinde zırh, örgü, ağ" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince macula "leke, benek" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maki maddesine bakınız.
Fransızca oculaire "1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince oculus "göz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *okʷ-olo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *okʷ- "görmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için optik maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce pica "matbaacılıkta 12 puntoya eşit hurufat ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pica "Katolik kilise yortularının tarihlerini belirten el kitabının halk arasındaki adı [1497]" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ponction "delme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere, punc- "delmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca point "1. nokta, 2. skor, çentik, bir müsabakada alınan sayısal sonuç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctus "delik, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pungere, punc- "delmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *punk- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peuk- "delmek, sivri bir şeyle dürtmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca pointe "bir şeyin sivri ucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen puncta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere, punct- "delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puan maddesine bakınız.
Fransızca pointillé "noktalı, benekli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pointille "noktacık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen punctillus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince punctus "nokta" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için puan maddesine bakınız.
İngilizce punk "çürük [xviii], değersiz şey [xix], serseri, berduş [xx]" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca punto "1. nokta, 2. iğne ve ipliği bir kez sokarak yapılan düğüm, dikiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için punto maddesine bakınız.
İtalyanca punto "nokta, matbaacılıkta ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince punctus "iğne deliği, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pungere, punc- "delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için puan maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.