Pozi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pozi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca déposite veya İtalyanca deposito "1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen depositum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için depo maddesine bakınız.
Fransızca composition "1. bileşim, 2. beste" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere, compos- "bir araya koymak, birleştirmek, inşa etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca opposition "zıtlık, muhalefet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oppositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince opponere, oppos- "karşı gelmek, karşı koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca position "konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince positio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için posta maddesine bakınız.
Fransızca positif "müspet, olumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince positivus "1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca préposition "öne koyma, gramerde edat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen praepositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeponere "öne koymak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Lay ponere, pos- "koymak" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca suppositoire "makattan kullanılan fitil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince suppositorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince supponere, suppos- "alta koymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen hayˀat هيءة z "1. biçim, görünüş, suret, kompozisyon, 2. parçalardan oluşmuş bütün, kurul, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derli toplu ve biçimli idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "yer, pozisyon, uzam, uzay, varoluş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kawn كون z "var olma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça mzc kökünden gelen mizāc مزاج z "1. karışım, kompozisyon, 2. eski tıpta insan bünyesini oluşturan dört ögenin karışımı, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مزج z "karıştırdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için mezc maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen murakkab مركّب z "1. terkip edilmiş, 2. bileşik, bileşim, kompozit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarkīb تركيب z "bindirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen tarkīb تركيب z "bindirme, üstüste bindirme, kompozisyon" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Farsça andām أندام z "1. uzuv, kol ve bacak, 2. beden, boy-pos, biçim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen handām sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde han-dāma "bir araya koyma, kompozisyon, artikülasyon" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *dāma "koyma, katma, yapma" sözcüğünden ham+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhē- "koymak, katmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hem maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce anode "pozitif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michael Faraday, İng. fizikçi (1791-1867).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ánodos άνοδος z "ileri veya yukarı yol" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odo+ maddesine bakınız.
Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf " (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fantezi, pozitif maddelerine bakınız.
Fransızca entrepôt "ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer, transit deposu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entreposer "içeri koymak, depolamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca poser "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca depôt "1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen depositum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deponere, depos- "bir yana koymak, saklamak, biriktirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca disponibilité "harcanmaya hazır olma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca disponible "harcamaya hazır" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince disponere, disposit- "harcamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca exposer "sergilemek, açığa çıkarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen exponere, exposit- fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca imposer "yüklemek, üstüne atmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen imponere, imposit- fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca composition "1. bileşim, 2. beste" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere, compos- "bir araya koymak, birleştirmek, inşa etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca opposition "zıtlık, muhalefet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen oppositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince opponere, oppos- "karşı gelmek, karşı koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
İngilizce post "nöbet yeri, mevzi, mesleki pozisyon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen le poste sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen posto sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen positum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince ponere, pos- "koymak, yerleştirmek, (yolculukta) durmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için posta maddesine bakınız.
Fransızca positif "müspet, olumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince positivus "1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca préposition "öne koyma, gramerde edat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen praepositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeponere "öne koymak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Lay ponere, pos- "koymak" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca suppositoire "makattan kullanılan fitil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince suppositorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince supponere, suppos- "alta koymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca transposer "dönüştürmek, aktarmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca poser "koymak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
İngilizce stand "1. durma, duruş, pozisyon, 2. pazar tezgâhı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to stand "durmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *standan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stə-nt- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Formica "bir tür kompozit malzeme" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler.) Bu sözcük İngilizce for mica "mika yerine" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mika maddesine bakınız.
İngilizce component "bileşen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen componens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere "birbirine katmak, bir araya getirmek, tertip etmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompozisyon maddesine bakınız.
İtalyanca composto "1. bileşim, karışım, 2. meyve veya sebze karışımı, karışık reçel, hoşaf" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince compositus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompozisyon maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (fizik) enerji anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan erke kelimesi (felsefe) pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Naz, istigna ile terbiye olmuş anlamına gelir. Kırım Tatarca sözcük, Ön ad halinde şımarık anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.