Pon - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pon Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca jupon "iç etek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca giuppone "omuzdan askılı cübbe-eteklik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca giuppa "etek, cübbe" sözcüğünün büyütme halidir. İtalyanca sözcük Arapça cubbat جبّة z "cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cübbe maddesine bakınız.
Fransızca tampon "tapa, pansuman fitili, keçe, darbe emici, otomobil tamponu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca tapon "tapa, tıkaç, ağızdan dolma toplarda barut sıkıştırma aracı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tappo "tapa, tıpa" sözcüğünden alıntıdır.
Ermenice t'ap'onk' թափոնք z "döküntü" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice t'ap'el թափել z "dökmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca disponibilité "harcanmaya hazır olma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca disponible "harcamaya hazır" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince disponere, disposit- "harcamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca crampon "ucu eğri çivi, kargaburun çivisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krampo "çengel" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kramp maddesine bakınız.
Fransızca crépon "bir tür gofre kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için krep maddesine bakınız.
Fransızca coupon "kesilen sey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couper "kesmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kup maddesine bakınız.
Fransızca ponction "delme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince punctio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pungere, punc- "delmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca pompon "yün topu" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ponton "duba, dubalarla yapılan yüzer köprü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pontōn "yüzer platform, sal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pons, pont- "köprü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pont- "yol, geçit" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pent- "ayak basmak, yürümek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patika maddesine bakınız.
Fransızca ponce "sünger taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pōmex, pōmic- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca spontané "kendiliğinden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sua sponte "kendi rızasıyla, gönüllü olarak" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sponsus, spont- "söz, vaat, rıza" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sponsor maddesine bakınız.
İngilizce sponsor "bir girişimi destekleyen veya finanse eden, garantör" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sponsor "kefil, rehin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince spondere, spons- "mukavele yapmak, ant içmek, kefil olmak, söz kesmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spond- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spend- "töre gereğini yapmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce component "bileşen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen componens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere "birbirine katmak, bir araya getirmek, tertip etmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompozisyon maddesine bakınız.
İngilizce ping-pong "masa tenisi" sözcüğünden alıntıdır.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 110
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.