Pok - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
Pok · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Fr/İng apocalypse kıyamet EYun apokálypsis ἀποκάλυψις 1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler EYun apo+ kalýptō gizlemek, saklamak +sis
Fr hypochondrie hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu EYun ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον [n.] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı EYun hipo+1 χóndros χόνδρος kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu +ion
İng epoxy 1. kimyada bir tür bileşik, 2. epoksit reçine, bir tür boya ve yapıştırıcı İng epi+ oxygen oksijen
İng hypocaust Alm Hypokaust antik mimaride yer altından ısıtma sistemi
İng hocus pocus sihirbazlık sözü 1624 İng. Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz
İng poker bir iskambil oyunu <? Alm pochspiel palavra atma oyunu Alm pochen abartmak, böbürlenmek
Fr/İng apocalypse kıyamet EYun apokálypsis ἀποκάλυψις 1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler EYun apo+ kalýptō gizlemek, saklamak +sis
Fr bluff İng bluff özellikle pokerde elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma Hol bluff böbürlenme, yüksekten atma
Fr reste 1. geri kalan şey, artık, 2. pokerde bankada kalan paranın tümü Fr rester geri durmak, geriye kalmak, artmak Lat restāre, restāt- a.a. Lat re+ stāre, stāt- durmak
İng epoxy 1. kimyada bir tür bileşik, 2. epoksit reçine, bir tür boya ve yapıştırıcı İng epi+ oxygen oksijen
İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı renkte beş kart
İng hypocaust Alm Hypokaust antik mimaride yer altından ısıtma sistemi
İng jack-pot 1. pokerde vale çıkıncaya kadar biriken pot, 2. her türlü kumarda büyük kasa § İng jack bir erkek adı, iskambilde vale İng pot pota, çanak
İng poker bir iskambil oyunu <? Alm pochspiel palavra atma oyunu Alm pochen abartmak, böbürlenmek
Toplam 14 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar