Pip - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pip Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

pi-pi bebek sözüünden türetilmiştir.
Fransızca pipette "'borucuk', kimya laboratuvarında kullanılan ince cam boru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pipe "boru, kamış" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için pipo maddesine bakınız.
Fransızca pipe "1. her tür boru, 2. tütün çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pipa "düdük, kaval, üfleme kamışı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pipare "(kuş) ötmek" fiilinden türetilmiştir.
Arapça dāru'l-fulful دار الفلفل z veya Farsça dār-i pilpil دار پلپل z "biber ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça dār دار z "ağaç" ve Farsça pilpil پلپل z "biber" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Sanskritçe pippalī "meyvecik, biber" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için darağacı, biber maddelerine bakınız.
Fransızca asymptote "geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca asýmptōtēs ασύμπτωτης z "'birlikte-düşmez'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca syn- συν- z "bir arada, beraber" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Eski Yunanca piptō, ptō- πιπτω, πτω- z "düşmek, uçmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için semptom maddesine bakınız.
Yeni Yunanca pipéri πιπέρι z "Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat, karabiber" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen péperi πέπερι z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe pippalī पिप्पल z "1. meyvecik, küçük meyve, 2. karabiber bitkisi ve meyvesi" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca épiphanie "ani ve beklenmedik manevi aydınlanma" veya İngilizce epiphany "1. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 2. ani ve beklenmedik manevi aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεια z "zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z "birden görünme, aydınlanma, zuhur etme" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca symptome "hastalık arazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýmptōma σύμπτωμα z "rastlantı, denk gelen şey, araz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca píptō, ptō- πίπτω, πτω- z "düşmek, uğramak, denk gelmek" fiilinden +ma sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pet- "düşmek, uçmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca parfait "1. mükemmel, 2. bir tür dondurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perfectus "yapıp bitirilmiş, sonuna gelmiş, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince perficere, perfect- "yapıp bitirmek, kemale erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör, faktör maddelerine bakınız.
Fransızca pipette "'borucuk', kimya laboratuvarında kullanılan ince cam boru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pipe "boru, kamış" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için pipo maddesine bakınız.
Fransızca pipe "1. her tür boru, 2. tütün çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pipa "düdük, kaval, üfleme kamışı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pipare "(kuş) ötmek" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce sound effect "ses efekti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce effect "bir eylemin sonucu, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince effectus "icraat, işin sonucu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince efficere, effect- "icra etmek, bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
İngilizce pipeline "boru hattı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pipe "boru" ve İngilizce line "hat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pipo, lineer maddelerine bakınız.
İngilizce smash "çarpıp kırma, bir voleybol terimi" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.