Perv - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Perv Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça parvar "besleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça parvardan "1. beslemek, bakmak, yetiştirmek, eğitmek, 2. (esk.) tapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-var- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde var- "korumak, savunmak, bakmak" fiilinden per+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvāz پرواز z "1. uçma, seğirtme, 2. kanat, çatı saçağı, sundurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-vaz "koşuşma, dolanma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vaz- "gitmek, götürmek, uçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "gitmek, götürmek, iletmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vagon maddesine bakınız.
Farsça parvā پروا z "korku, çekinme, vaz geçme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir.
Farsça parvāne پروانه z "1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvānak "'etrafında dönen', 1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça şikamparvar شكمڀرور z "'mide besleyen', yemeğe düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikam veya şikamb شكم/شكنب z "mide, işkembe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için işkembe, +perver maddelerine bakınız.
Fransızca pervers "sapık, kuraldışı, kötü niyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perversus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pervertere "devirmek, altüst etmek, ihlal etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "döndürmek, çevirmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
İngilizce supervisor "gözetici, denetleyici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince supervidere "gözetmek, denetlemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "bakmak" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vizyon maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Besleyen, yetiştiren, velinimet, koruyan" mânâsında birleşik kelimeler yapılır anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.