Oza - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Oza Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca mosaïque "renkli taş parçacıklarından yapılan resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mosaico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen opus musaicus deyiminden evrilmiştir. (NOT: Geç Latince deyim Eski Yunanca aynı anlama gelen mousíon μουσίον z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca Moúsa μούσα z "sanat tanrıçası" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için musiki maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen būza veya buχsum sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça ġōza veya ġōzak غوزه/غوزك z "pamuk kozası, ipek böceği kozası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe kóśa कोश z "meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe kuś- "kucaklamak, içine almak" kökünden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde koza veya kozak "pamuk kozası, çam kozalağı" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça ġōze غوزه z "pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için koza maddesine bakınız.
İtalyanca rosa "gül" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen rosa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wrod- "gül" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gül maddesine bakınız.
Ozalid "fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1963 Ozalid Ltd., İng. şirketi.) Bu sözcük İngilizce diazol "iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince mimosa pudica "'utangaç taklitçi', dokununca yapraklarını kapatan bir bitki, mimosa pudica" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mimosus "taklitçi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mimus "taklit" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.
Latince materia mucosa "sümüksü madde" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mucus "sümük" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mukus maddesine bakınız.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kusan "saz şairi" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.