Orien - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Orien Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca músmulo μούσμουλο z "elmaya benzer bir meyve, crataegus orientalis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mespílē μεσπίλη z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca église grégorienne1 "Ermeni mezhebi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Grigor Lusavoriç "Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4. yy)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca rite grégorien2 "eski tip Katolik ilahisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Gregorius I "Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. yy)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca calendrier grégorien3 "1538'den beri geçerli olan takvim sistemi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Gregorius XIII "takvim reformuna önayak olan papa (16. yy)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca danse orientale "Doğu dansı, göbek dansı" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca orient "doğu" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen oriens sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince oriri "(güneş) doğmak" sözcüğünden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için orijin maddesine bakınız.
Fransızca orientation "yönelme, psikolojide kişinin yerini ve çevresini bilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca orienter "1. doğuya yönelmek [esk.], 2. yönelmek, yön belirlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca orient "doğu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oryantal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.