Ordo - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ordo Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca cordon "1. kalın örme ip, 2. tecrit hattı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cordone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince chorda "sicim, ip, çalgı teli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χordē χορδη z "1. bağırsak, bağırsaktan hapılan sicim, 2. çalgı teli" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghorə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherə- "bağırsak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca bordeaux "Bordeaux şarabına özgü koyu kırmızı renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bordeaux "Fransa'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Burdigala özel adından evrilmiştir.
Fransızca cordon bleu "'mavi kurdele', 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.
Fransızca hors d'oeuvre "ana yemek harici yenenler" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca hors "dış, dışarı" ve Fransızca oeuvre "iş, eser" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opus, oper- sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için opus maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde ordu donatım deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordu, don1 maddelerine bakınız.
Arapça ntḳ kökünden gelen minṭaḳat منطقة z "kuşak, zon, bölge, alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niṭāḳ نطاق z "kuşatma, kordon, kuşak" sözcüğünün alet adıdır.
Fransızca diapason "1. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi, 2. tını kontrol aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia pasōn χordōn δια πασων (χορδων) z "baştan başa tüm perdeler" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan πᾶς, παν(τ)- z "tüm" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+ maddesine bakınız.
Fransızca cordon "1. kalın örme ip, 2. tecrit hattı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cordone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince chorda "sicim, ip, çalgı teli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χordē χορδη z "1. bağırsak, bağırsaktan hapılan sicim, 2. çalgı teli" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghorə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherə- "bağırsak" kökünden türetilmiştir.
Farsça zīcak veya zīçak زيجك/زيچك z "bumbar dolması, bağırsak sarması" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zīç زيچ z "germe, çekerek uzatma, şerit, kordon" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce extra "sıradışı, olağandışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce aynı anlama gelen extraordinaire veya extraordinary sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince extra "dışarı, dışarıda, dışında " (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghs-tero- "dış" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince ordo, ordin- "düzen" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca cordon bleu "'mavi kurdele', 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ordination "1. düzenleme, düzene girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen ordinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
İtalyanca bordo "geminin yanı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bordhaz "kenar, sınır, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bordham "biçilmiş tahta, kereste" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bherdh- "kesmek, biçmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce herniation "fıtık oluşumu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince hernia "fıtık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherə-n- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gherə- "bağırsak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.
İngilizce f.o.b. "nakliye hariç net fiyat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen free on board sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen francobordo sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için duty-free maddesine bakınız.
İngilizce laser sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Gordon Gould, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce light amplification by stimulated emissi "'uyarılmış ışıma yoluyla ışık yükseltimi'" sözcüğünün kısaltmasıdır.
İtalyanca abborda "yanaş!" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca abbordare "yanaşmak, kenarına bitişmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca bordo "kenar, yan" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için borda maddesine bakınız.
İtalyanca accordo "uyum, ses uyumu, akor" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca accordare fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akor maddesine bakınız.
İtalyanca cordola "dar kumaş şeridi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corda "ip, şerit" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kordon maddesine bakınız.
İtalyanca ordine "1. düzen, nizam, 2. emir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen ordo, ordin- sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca sabordo "gemi bordasında top atışına mahsus delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bordo "gemi bordası" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için borda maddesine bakınız.
Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Moğolca siçim "ip, sicim, kordon, olta" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.