Oralı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Oralı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca démoraliser "moralini bozmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca morale sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için moral maddesine bakınız.
Farsça kahrubā كهربا z "'samankapan', fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kāh veya kah كاه/كه z "saman" ve Farsça rubā ربا z "kapan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rubūdan, rubā ربودن, ربا z "kapmak, çalmak, zorla almak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōp "zoralım, soygun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reup- "kapmak, çalmak" kökünden türetilmiştir. )
Fransızca démoraliser "moralini bozmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca morale sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için moral maddesine bakınız.
Fransızca immoral "gayrı ahlaki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince immoralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince moralis "ahlaki" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için moral maddesine bakınız.
Fransızca morale "1. ahlakiyat, ahlak gücü, 2. ruh hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moral "ahlaki, ahlaka ilişkin" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen moralis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mos, mor- "mizaç, terbiye, ahlak" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mō-s- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mē-1 "ruhen eğilimi olmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca oral "ağza ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince oralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince os, or- "ağız" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ōs- "ağız" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pastoral "çobanlığa ilişkin, kırsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pastoralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pastōr "çoban" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pastör maddesine bakınız.
Fransızca pectoral "göğüse ilişkin, göğsün arka kısmındaki kas" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pectoralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pectus, pector- "göğüs kafesi" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pek-tos biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peg- kökünden türetilmiştir.
Fransızca temporel veya İngilizce temporal "zamana ilişkin, zamansal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen temporalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince tempus, tempor- "süre, zaman" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tempo maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.