Nk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nk Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁanḳā "mitolojik bir kuş, cennet kuşu" fiilinden alıntıdır.
Arapça ˁkb kökünden gelen ˁankabūt عنكبوت z "örümcek, örümcekler (tekil ve çoğul)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁakkabītā עכּ‎ביתא z "örümcek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁkb kökünden gelen ˁīkēb עִיכֵּב z "tutmak, durdurmak" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça anḳāḍ أنقاض z "yıkıntılar, harabat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nḳḍ kökünden gelen nuḳḍ نقض z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için nakz maddesine bakınız.
Arapça frank "her türlü Batı Avrupalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Fransızca Franc veya Geç Latince Francus "Frank, Fransız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *franke "özgür, muaf" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakr veya nukūr نكر/نكور z "bilmeme, tanımama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça nakru "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳbḍ kökünden gelen inḳibāḍ إنقباض z "(dil veya ruhta) tutukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "tutma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen inḳilāb إنقلاب z "altüst olma, tersine dönme, tepetaklak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalb قلب z "dönme, dönüşme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Arapça ḳrḍ kökünden gelen inḳirāḍ إنقراض z "aşınma, tükenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarḍ قرض z "kemirme, kırpma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen inḳiṭāˁ إنقطاع z "kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.
Arapça ḳyd kökünden gelen inḳiyād إنقياد z "bağlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳayd قيد z sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça kşf kökünden gelen inkişāf إنكشاف z "açılma, ortaya çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşf كشف z "açma, ortaya çıkarma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.
Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir işten yüz çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça manāḳib مناقب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nḳb kökünden gelen manḳabat منقبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ aşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nakip maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen manḳūl منقول z "taşınan, nakledilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳl نقل z "taşıma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Arapça ḥkk kökünden gelen miḥakk محكّ z "sürtüldüğünde altının saflığını gösteren taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حكّ z "kazıdı, sürttü" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için hak2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.