Nh - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nh Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁanhā عنها z "ona" ve Arapça minhā منها z "ondan" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça cunhā "küçük suç, İslam hukukunda kabahat ile cinayet arası kategori" fiilinden alıntıdır.
Arapça nhw/nhy kökünden gelen inhāˀ إنهاء z "bilgi verme, kesinleştirme, karara bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahiya نهي z "vardı, sona erdi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadm هدم z "yıkma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça ḥll kökünden gelen inḥilāl إنحلال z "ayrışma, çözülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla "çözdü" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça ḥrf kökünden gelen inḥirāf إنحراف z "sapma, tahrif olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen inḥiṣār إنحصار z "hasrolunma, münhasır olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣr حصر z "sınırlandırma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça ḥṭṭ kökünden gelen inḥiṭāṭ إنحطاط z "gerileme, güçten düşme, dekadans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṭṭa حطّ z "koydu, indirdi, fiyatını düşürdü" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça knh kökünden gelen kunh كنه z "bir şeyin özü veya son derecesi cevher, esas" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nḥs kökünden gelen manḥūs منحوس z "uğursuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥs نحس z "uğursuzluk getirme" sözcüğünün mefˁuludur.
Arapça ḥll kökünden gelen munḥall منحلّ z "çözülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥalala إنحلل z "çözüldü, gevşedi, serbest kaldı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen munḥaṣir منحصر z "inhisar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥiṣār إنحصار z "sınırlandırılmış veya kısıtlanmış olma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Fransızca menhir "Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bret men "taş" ve Bret hir "uzun" sözcüklerinin bileşiğidir. sözcük Bret menhir "uzun taş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dolmen maddesine bakınız.
Farsça cānχirāş جان خراش z "acı veren, iç tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Farsça χūnχʷār خونخوار z "kan içici, gaddar, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χūn خون z "kan" ve Farsça χʷār خوار z "içen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hun, +hor maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.