Nehri - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nehri Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi, Hindistan'a ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde hindu- "Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- "nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça māwarāu-n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mavera, nehir maddelerine bakınız.
Arapça şll kökünden gelen şallālat شلّالة z "katarakt, Nil nehrinin çağlayanları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şall شلّ z "sekteye uğrama, kırılma, sakatlanma" sözcüğünün meslek adıdır.
Arapça msḥ kökünden gelen timsāḥ تمساح z "Nil nehrinde yaşayan bir sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Kıptice aynı anlama gelen msāχ sözcüğünden alıntıdır.
Eski Yunanca délta δέλτα z "1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, Δ, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde dlt "kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi " sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dāləth דלת z "kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, ד" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça daltu "kapı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Orta Yunanca Anatolía ανατολία z "Doğu ülkesi, Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca anatolē ανατολη z "1. kalkış, doğuş, özellikle güneşin doğuşu, 2. doğu, 3. Ege'nin doğusu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anatéllō ανατέλλω z "doğmak, çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- τέλλω, τολ- z "kalkmak, kaldırmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *telə- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için tolerans maddesine bakınız.
Yeni Yunanca méandros μαίανδρος z "dolambaç, kıvrılarak akan su" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca Maíandros "Büyük Menderes nehri" özel adından türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce piranha "Amazon nehrinde yaşayan etçil balık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen piranha sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen piranha sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde pirá "balık" ve G. Amerika dillerinden Tupi dilinde anha "şeytan" sözcüklerinin bileşiğidir.
Çatana "1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Çatana "Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate" özel adından türetilmiştir.
Yeni Latince rhenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 Walter Noddack, Ida Tacke & Otto Berg, Alm. kimyacılar.) Latince sözcük Rhenus "Ren nehri" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.