Neg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Neg Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca tsé-tsé "Afrika'da uyku hastalığına yol açan bir sinek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Sechuana aynı anlama gelen tsetse sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca aynı anlama gelen négatif sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince negativus "değilleyici, a.a." sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince negare "değillemek, yadsımak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ne veya nec "değil" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ne biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için an+ maddesine bakınız.
Fransızca négligé "1. ihmal edilmiş, önemsenmemiş, 2. samimi ortamda giyilen iddiasız kadın veya erkek giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca negliger "ihmal etmek, önemsememek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen negligere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince nec "değil" ve Latince legere "seçmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için negatif, lejyon maddelerine bakınız.
Fransızca négroïde "zenciye benzer (ırk)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca nègre "zenci, kara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen niger, negr- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nekʷ-ro- "karanlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nekʷ-t "gece" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için noktürn, +oid maddelerine bakınız.
Türkçe örnek sözcüğünden +In2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için örnek maddesine bakınız.
Arapça bṣr kökünden gelen baṣīrat بصيرة z "kavrayış, sezgi, insight" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṣar بصر z "görme yeteneği" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen iχtiyār إختيار z "1. seçme, tercih etme, seçim, 2. seçme yeteneği, özgür irade" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça kwr kökünden gelen kūrat كورة z "körük, demir eritme düzeneği, demir fırını" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mancanīḳ منجنيق z "bir savaş aracı, katapult" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manganikā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "1. sihir, büyü, iksir, 2. makaralar yardımıyla kurulan aldatma düzeneği" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen miṭraḳ مطرق z "davul tokmağı, hallaç değneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḳa طرق z "dövdü, davul çaldı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için tarik maddesine bakınız.
Arapça nṭḳ kökünden gelen naṭiḳat ناطقة z "konuşma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa "konuştu" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için nutuk maddesine bakınız.
Arapça nṭḳ kökünden gelen nuṭḳ نطق z "söz, söyleyiş, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu, artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḏky kökünden gelen ḏakāˀ ذكاء z "1. parlama, parıltı, ateşin harlı yanması, 2. keskin koku, 3. (mec.) zihin pırıltısı, keskin kavrama yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakā ذكا z "parladı, ateş harlandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḏhn kökünden gelen ḏihn ذهن z "akıl, anlama yeteneği" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça dolāb دولاب z "1. su çarkı, 2. her türlü mekanik çark, hile, dolandırıcılık, 3. kiler, erzak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dol دول z "kova " (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dwal, dawlā דְּוַל, דַוְולָא z "kova, sulama çarkı, sulama düzeneği" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen dālu veya dalū sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça dālu "dönmek, dolanmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça āb آب z "su " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için devlet, ab maddelerine bakınız.
İngilizce mildew "bitkilerde görülen bir mantar hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce mildeaw "bitki balı, bitki yapraklarında bir tür sineğin ürettiği tatlı madde" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *melithaz "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *melit- "bal" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için melas maddesine bakınız.
Fransızca +logie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +logy "bilim, uzmanlık, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, söylem, sözcük, anlatı, ifade, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca aphasie "konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphasía αφασία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί, φα- z "konuşmak, söylemek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca biopsie veya İngilizce biopsy "canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "yaşam" ve Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, bakış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için biyo+, optik maddelerine bakınız.
İngilizce holocaust "büyük felaket, özellikle Nazi Almanyasında uygulanan Yahudi soykırımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰolókaustos ὁλόκαυστος z "eski Yunan geleneğinde tamamen yakılarak tanrılara kurban edilen hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, bütün" ve Eski Yunanca kaustós καυστός z "yanmış, yakılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için holo+, kostik maddelerine bakınız.
İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα z "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χairō χαιρω z "sevinmek, sevinç duymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher- "sevmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca cathode "negatif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca káthodos κάθοδος z "aşağı veya geri yol" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için odo+ maddesine bakınız.
Fransızca néphrite "böbrek enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nephrós νεφρός z "böbrek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *negʷh-ro- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca panegiri πανεγύρι z "festival, bayram" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca panēgyris πανηγυρις z "kurultay, büyük toplantı, festival" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ágyris veya agorá άγυρις/αγορά z "toplanma, kalabalık," sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pan+, agora maddelerine bakınız.
Fransızca assorti "uyumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assortir "bir örneğe uygun olarak seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sortiri "(kura ile) seçmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sors, sort- "pay, kısmet, kader" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *srti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-3 "dizmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için seri1 maddesine bakınız.
Fransızca philharmonie "müzikseverlik (derneği)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen philharmony sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için filo+, armoni maddelerine bakınız.
Fransızca manège "at terbiyesi, at eğitilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mano "el" (NOT: İtalyanca sözcük Latince manus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince agire, act- "eylemek, çalışmak, iş yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için manüel, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca mention "sözünü etme, anma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mentio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mens, ment- "akıl, zihin, anımsama yeteneği" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.
Fransızca mentalité "düşünce tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mentalis "akla ilişkin" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens, ment- "akıl, zihin, düşünce yeteneği" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-ti- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.