Nce - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nce Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥancar حنجر z "kısa savunma bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χangərā חנגרא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen χangar sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancarat حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça crr kökünden gelen muncarr منجرّ z "bir yöne çekilen, bir hale evrilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carra "çekti" fiilinin infiˁāl vezni (VII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cer maddesine bakınız.
Arapça zancabīl زنجبيل z "kökü baharat olarak kullanılan bir bitki, zingiber oficinale" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zangbīl זנגביל z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrŋgavēra शृङ्गवेर z "'boynuz gövde?', a.a." sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śrŋga "boynuz" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *krən-go- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. ) ve Sanskritçe vēra "gövde, beden, safran bitkisi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Eski Türkçe yinçge sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yinç- "güçsüzleşmek, zayıflamak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir.
Farsça işkance veya şikance إشكنجه/شكنجه z "eziyet, işkence, ciltçi presi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek, eziyet etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şikeste maddesine bakınız.
Farsça pancara veya pancar پنجره/پنجر z "evin aydınlanma veya hava deliği" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça pance پنجه z "beşli olan her şey, el, özellikle yırtıcı kuş veya vahşi hayvan eli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça panc پنج z "beş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için penç maddesine bakınız.
Farsça şīrpançe شير پنچه z "aslan pençesi, bir tür çıban" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şēr شير z "arslan" ve Farsça pance پنجه z "el, pençe" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pençe maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen tangīre veya tankīre تنگيره/تنكيره z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca concertant "birden fazla solistin beraber çaldığı müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca concerter "beraber çalmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen concertare fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için konçerto maddesine bakınız.
İngilizce incentive "1. özendirme, teşvik, 2. bir şirket elemanlarına ödül olarak verilen ayni hak veya ödül" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince incentivus "coşturan, harekete geçiren, oynatan (müzik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince incinere "şarkıya katılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince canere "şarkı söylemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kanto maddesine bakınız.
İtalyanca concerto "1. birlikte müzik yapma, 2. 18. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince concertare "çarpışmak, yarışmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
İtalyanca limoncello "Napoli bölgesine özgü limon likörü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için limon maddesine bakınız.
Türkçe çekin- fiilinden +çA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çekin- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.