Nair - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nair Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce extra "sıradışı, olağandışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce aynı anlama gelen extraordinaire veya extraordinary sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince extra "dışarı, dışarıda, dışında " (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghs-tero- "dış" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince ordo, ordin- "düzen" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca coronaire "1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corona "taç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kuron maddesine bakınız.
Fransızca missionnaire "din yaymak amacıyla uzak yere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen missionarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince missio "gönderme, görevle bir yere gönderme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için misyon maddesine bakınız.
Fransızca partenaire "her çeşit ortak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce partner "ortak, paydaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince partionarius "hukukta birkaç mirasçıdan her biri, hissedar" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince partire "paylaşmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
Fransızca séminaire "1. ruhban okulu, 2. üniversitede araştırma ve eğitim amaçlı toplantı dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince seminarium "tohum yatağı, fidanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semen, semin- "tohum" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semen maddesine bakınız.
Fransızca surréalisme "gerçeküstücülük" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917 Guillaume Apollinaire, Fr. şair.) Fransızca sözcük Fransızca surréél "gerçeküstü" sözcüğünden +izm sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca réél "gerçek" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reel maddesine bakınız.
Fransızca vétérinaire "hayvan tabibi, veteriner" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince veterinarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince veterinus "Roma ordusunda yük hayvanı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince vetus, veter- "ihtiyar, emekli" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wet-2 "yıl" biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.