Muy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Muy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ysr kökünden gelen muyassar ميسّر z "işi rast giden, talihli, yolu açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taysīr تيسير z "kolaylaştırma, rast getirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça yasar يسر z "kolay olma, kolaylaşma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ysr kökünden gelen muyassar ميسّر z "işi rast giden, talihli, yolu açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taysīr تيسير z "kolaylaştırma, rast getirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça yasar يسر z "kolay olma, kolaylaşma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ˁmm kökünden gelen taˁmīm تعميم z "genelleştirme, kamuya maletme, genelge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumūm عموم z "bütün, genel, kamu" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Eski Yunanca agorá veya agýris αγορά/αγύρις z "toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ageírō αγείρω z "toplanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əger- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ger- "toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh" kökünden türetilmiştir.
Fransızca phrénologie "kafatası ölçümüyle kişilik analizine dayanan eski bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen phrenologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Johann Spurzheim (1776-1832), Alman tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca phrēn φρήν z "zekâ, akıl" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Farsça mūytāb مويتاب z "1. keçi kılından örülmüş çul vb., 2. bunu yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mūy موى z "kıl, saç" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen mōd sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Farsça tāb تاب z "ören, örgü" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Farsça tāftan, tāb- تافتن, تاب z "iplik bükmek, eğirmek, örmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tafta maddesine bakınız.
Fransızca bulletin "kısa rapor, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bulletino sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince bulla "1. yuvarlak şey, mühür mumuyla yapılan damga, 2. mühürlü belge, ferman" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için boyler maddesine bakınız.
Fransızca commune "1. ortak, müşterek (sıfat), 2. halk meclisi, belediye, 3. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince commūnis "kamuya ait olan şey, müşterek mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünün nötr halidir. (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moin-es- biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca conférence "danışma toplantısı, kamuya açık bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince conferentia "(fikirleri) bir araya getirme, müşavere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conferre, collat- "bir araya getirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "getirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
İngilizce speaker "konuşan, özellikle kamuya hitaben konuşan hatip veya sunucu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce speak "konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sprek- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spreg- "konuşmak" kökünden evrilmiştir.
İngilizce facility "1. kolaylık, 2. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince facilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Latince forum "1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince foris "dış kapı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fora maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde define anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gömü kelimesi Göm-ük=Gömüğ=Gömüy Türkçe anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.