Muhasar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Muhasar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥṣr kökünden gelen muḥāṣarat محاصرة z "etrafını çevirme, abluka etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥaṣr حصر z sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
İtalyanca blocco "bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen blocus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bloc-huis "müstahkem mevki, karakol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için blok maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan kabil kelimesi Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi? - P. Safa anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde muhasara, abluka, leşkeri ortaya almak anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.