Mm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmmat عامّة z "kamu, halk, özellikle sıradan halk, avam" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen ahamm أهمّ z "daha önemli, çok önemli" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hamm همّ z "merak etme, önemseme, ilgilenme" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça ˁammī عمّى z "amcam" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁamm عمّ z "amca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁamm עם z "akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Arapça ġmz kökünden gelen ġammāz غمّاز z "1. göz kırpan, 2. biri aleyhine kötü söz söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. göz kırpma, 2. biri hakkında kötü söz söyleme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için gamze maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen himmat همّة z "ilgi, kaygı, manen yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ehemmiyet maddesine bakınız.
Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "1. genel anlamda ateş, 2. hastalık ateşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "ısındı, sıcak oldu" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χmm חממ z kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen emēmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ˁmy kökünden gelen muˁammā معمّا z "köreltilmiş, karanlık, esrarlı" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça taˁmīm تعميم z "köreltme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için âmâ maddesine bakınız.
Arapça ḥmr kökünden gelen muḥammarat محمّرة z "'kırmızılanmış', domates salçasıyla yapılan bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥammara "kırmızıya boyadı, kırmızı kıldı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahmer maddesine bakınız.
Arapça χmn kökünden gelen muχamman مخمّن z "tahmin edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taχmīn تخمين z "tahmin etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tahmin maddesine bakınız.
Arapça ḥmd kökünden gelen muḥammad محمّد z "övülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḥmīd تحميد z "hamd etme, övme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hamd maddesine bakınız.
Arapça muhimmāt مهمّات z "araç ve gereç, malzeme, ihtiyaç maddeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hmm kökünden gelen muhimmat مهمّة z "önemli şey veya konu" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mühim maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen mukammal مكمّل z "kemale erdirilmiş olan, eksiksiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كمل z "bütünleşti, olgunlaştı, erdi" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça smy kökünden gelen musammā مسمّىً z "adlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için isim maddesine bakınız.
Arapça tmm kökünden gelen mutammim متمّم z "tamam eden, bütünleyici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tatmīm تتميم z "bitirme, bütünleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tamam maddesine bakınız.
Arapça s̠umma ثمّ z "sonra, dahası" parçacığından alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.