Mito - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mito Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca mythologie "efsaneler külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mythologia μυθολογια z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mit, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca mythomane "patolojik yalancılık hastası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μύθος z "hikaye" ve Eski Yunanca manía μάνια z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mit, mani3 maddelerine bakınız.
Eski Yunanca mýthos μύθος z "anlatı, hikâye, öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca myéō μυέω z "öğretmek, (gizli bilgileri) anlatmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca mitose "hücrenin bölünme yoluyla çoğalması, karyokinez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, sicim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ˁanḳā "mitolojik bir kuş, cennet kuşu" fiilinden alıntıdır.
Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūrat اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.
Arapça mūsīḳī veya mūsīḳā موسيقى/موسيقا z "müzik sanatı" fiilinden türetilmiştir. Arapça fiil Eski Yunanca mousikē teχnē μουσική τεχνη z "Mousa'lara ait dokuz sanatın her biri, özellikle müzik ve lirik şiir" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Moûsa "mitolojide sanat tanrıçası, ilham perisi, Müz" özel adından türetilmiştir.
Arapça ṭūfān طوفان z "mitolojide sözü edilen büyük su baskını, Nuh tufanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭūphān טופן z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṭwp טופ z "taşma, su basma, sel olma, suda boğulma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tavaf maddesine bakınız.
Farsça dīv veya dēv ديو z "Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık, cin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dēv sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen daiva- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde daēva- "Zerdüşt inancında kötülük tanrısı, şeytan, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deiwos "tanrı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dyeus "gün, güneş, güneş tanrısı" kökünden türetilmiştir.
Farsça ajdahāk veya ajdahā أژدهاك/أژدها z "İran mitolojisinde efsanevi yılan-kral, dragon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aji-dahāk "yılan-kral, Dahak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen aji-dahāka- sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aji "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eghi- veya *angʷhi- biçiminden evrilmiştir.
Farsça humāyūn همايون z "kutsal, mübarek, padişaha ait" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) humāy هماى z "devlet kuşu" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde humayā- "'kutlu', Zerdüşt mitolojisinde Viştasp'ın kızının adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "iyi, kutlu, bahtlı, hayırlı" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *su- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için eu+ maddesine bakınız.
Farsça sīmurġ سيمرغ z "İran mitolojisinde ölümsüz bir kuş, zümrüd-i anka" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sēnmurv veya sīnamrūġ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mərəγa saēna "saēna kuşu, a.a." deyiminden alıntıdır. Avestaca deyim Sanskritçe śyena श्येन z "bir tür yırtıcı kuş, kartal veya şahin" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için şahin, murg maddelerine bakınız.
Fransızca antisémite "Yahudi düşmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sémite "Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap)" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Sém σέμ z "Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen Şem שם z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şem שם z "isim" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için anti+ maddesine bakınız.
Fransızca atlas "haritalar kitabı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan" özel adından türetilmiştir.
Fransızca échidné "dikenli karıncayiyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éχidna ἔχιδνα z "'dişi yılan', mitolojide yılan ve insan karması bir yaratık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éχis ἔχις z "zehirli yılan, engerek" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghi- (*angʷhi-) "yılan" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ejderha maddesine bakınız.
Fransızca hérmaphrodite "çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hermaphrodite "mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Hermes ἑρμῆς z ve Eski Yunanca Afrodite αφροδιτε z sözcüklerinin bileşiğidir.
Yeni Latince hydra "polip" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýdra ὕδρα z "mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kentávrion sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentaúrion κενταύρειον z "şifalı bir bitki, centaurium" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Kentaúros "Yunan mitolojisinde at gövdeli efsanevi varlık" özel adından +ion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca méduse "denizanası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Medoúsa μεδούσα z "mitolojide yılan saçlı tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca médō μέδω z "gözkulak olmak, yol göstermek, vesayet etmek, kayırmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca mystique "tasavvufa ait, esoterik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mystikós μυστικός z "gizli tarikatlara ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýstēs μύστης z "gizli tarikata mensup kimse, inisiye" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýéō μύέω z "öğretmek, inisiye etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mitos maddesine bakınız.
Fransızca mythe "efsane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýthos μύθος z "anlatı, hikâye" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mitos maddesine bakınız.
Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca mitose "hücrenin bölünme yoluyla çoğalması, karyokinez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, sicim" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca morphine "afyondan elde edilen bir alkaloid" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen morphin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1804 Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Morpheus "mitolojide rüya ve hayal tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca morphē μορφή z "şekil, biçim" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için morfo+ maddesine bakınız.
Fransızca narcissisme "kendini sevme hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen narzissismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Sigmund Freud, Avst. hekim (1856-1939).) Bu sözcük Eski Yunanca Nárkissos "Eski Yunan mitolojisinde kendi yansımasına aşık olan genç" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nárkissos νάρκισσος z "nergis çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nergis maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce oedipal "Ödipus kompleksine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Oidípous Οἰδίπους z "'şişkin-ayak', babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet" özel adından alıntıdır.
İngilizce priapism "tıpta sürekli ereksiyon hali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca Príapos Πρίαπος z "Yunan mitolojisinde büyük penisle tasvir edilen bir tanrı" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Latince prometheum "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 B. S. Hopkins, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Promētheús "mitolojide insanlığa ateşi öğreten dev" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca promēthēs προμηθης z "öngören, ileriyi düşünen, kurnaz" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca sphinx "mitolojide insan kafalı aslan gövdeli yaratık, muamma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sphinks, sphing- σφινξ, σφιγγ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sphíngō σφίγγω z "sıkmak, büzmek, (ağzını) kapatmak" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.