Metron - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Metron Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca métronome "'ölçü düzenleyen', müzikte tempo ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, kural, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için metre, +nomi maddelerine bakınız.
İtalyanca metro "uzunluk ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mètre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Fransızca altimètre "yükseklik ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince altus "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alto, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca géometrie "hendese" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca geōmetría γεωμετρία z "yer ölçümü, hendese" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "yer" ve Eski Yunanca métron μέτρονγή z "ölçüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca hypermétrope "'yüksek göz numarası', bir göz bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca ops, opt- οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için metre, optik maddelerine bakınız.
Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
İtalyanca metro "uzunluk ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen mètre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +metre maddesine bakınız.
Fransızca métronome "'ölçü düzenleyen', müzikte tempo ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, kural, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için metre, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca symmétrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca symmetría συμμετρία z "birbiriyle orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metre maddesine bakınız.
Fransızca télémétre "uzaktan ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tri+, gon+, +metre maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.