Metri - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Metri Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça matāris متارس z "siper, hendek, tabya" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça trs kökünden gelen mitras مترس z "siper" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça turs ترس z "daire şeklinde kalkan, disk" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca géometrie "hendese" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca geōmetría γεωμετρία z "yer ölçümü, hendese" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "yer" ve Eski Yunanca métron μέτρονγή z "ölçüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca symmétrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca symmetría συμμετρία z "birbiriyle orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metre maddesine bakınız.
Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tri+, gon+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca asymmétrie "simetrik olmama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca symmétrie "simetri" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için simetri maddesine bakınız.
Arapça hnds kökünden gelen handasat هندسة z "geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāçak "ölçü, ölçme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāχtan, handāç- "ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için endaze maddesine bakınız.
Arapça ḳrns kökünden gelen muḳarnas مقرنس z "İslam mimarisinde bir tür geometrik motif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrns kökünden gelen ḳarnsā קרנסא z "çekiç, çekiçle vurma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hnds kökünden gelen muhandis مهندس z "arazi ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça handasat هندسة z "arazi ölçme, geometri" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hendese maddesine bakınız.
Fransızca asymptote "geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca asýmptōtēs ασύμπτωτης z "'birlikte-düşmez'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca syn- συν- z "bir arada, beraber" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Eski Yunanca piptō, ptō- πιπτω, πτω- z "düşmek, uçmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için semptom maddesine bakınız.
Fransızca géometrie "hendese" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca geōmetría γεωμετρία z "yer ölçümü, hendese" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "yer" ve Eski Yunanca métron μέτρονγή z "ölçüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca hyperbole "geometride bir tür konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyperbolē ὑπερβολη z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰyperbállō ὑπερβάλλω z "yukarı atmak, havaya atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca cône "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kōnos κώνος z "1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca pyramide "1. Mısır ehramı, 2. Mısır ehramlarına benzeyen geometrik şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyramís, -d- πυραμίς, -δ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Mısır dilinde pimar sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca prisme, prismat- "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince prisma sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prîsma πρῖσμα z "kesit" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca príō πρίω z "(testere ile) kesmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce centre veya center veya Fransızca centre "merkez, orta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kéntron κέντρον z "geometride dairenin merkezi, pergelin sabit ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak, sokmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kent- "saplamak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca symmétrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca symmetría συμμετρία z "birbiriyle orantılı olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metre maddesine bakınız.
Fransızca schéma "model, bir şeyin işleyişini basit çizgilerle gösteren şekil, diyagram" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince schema "1. figür, şekil, özellikle geometrik şekil, 2. retorikte söz sanatlarının her biri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sχēma σχημα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eχō, sχe- εχω, σχε- z "tutmak, edinmek, sahip olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sgh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *segh- "tutmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca trapèze "1. geometride bir tür dörtgen, 2. bir akrobasi aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trápeza τράπεζα z "masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ptra-péza "dört ayak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tetra+, pa maddelerine bakınız.
Fransızca trigonomètrie "üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen trigonometria sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca trígōnos τρίγωνος z "üçgen" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca treís, tri- τρείς, τρι- z "üç" ve Eski Yunanca gonía γονία z "köşe, açı" ve ) ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tri+, gon+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca asymmétrie "simetrik olmama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca symmétrie "simetri" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için simetri maddesine bakınız.
Fransızca radian "geometride açı ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için radio+ maddesine bakınız.
Fransızca secteur "1. kesim, kesit, 2. geometride dairenin iki kirişi arasında kalan dilim, 3. ekonomide etkinlik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sector "kesen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare, sect- "kesmek, bölmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için segman maddesine bakınız.
Fransızca tangente "1. teğet, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tangens "dokunan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Fransızca titration "bir kimyasal eriyikte bileşenlerin yoğunluğunu ölçme yöntemi, volümetrik analiz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca titrer "sıfat ve rütbesini belirlemek, adını koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca titre "unvan, sıfat" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için titr maddesine bakınız.
Yeni Latince sinus "1. burun içi kıvrımı, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sinus "iki göğüs arası kıvrımı, kucak, cep" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce sözcük, Ad halinde (geometri) küp anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.