Merh - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Merh Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça marḥabā مرحبا z "'ferahlıkla' (karşılama sözü)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça rḥb kökünden gelen raḥab رحب z "ferah ve geniş olma" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça rḥl kökünden gelen marḥalat مرحلة z "bir günlük yolculuk mesafesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥīl رحيل z "yola çıkma, göçme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için rahle maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥamat مرحمة z "acıma, şefkat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, kucakladı, şefkat gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Farsça marham مرهم z veya Arapça malġam veya malham ملغم/ملهم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca málagma μάλαγμα z "a.a., özellikle sepicilikte kullanılan yumuşatıcı bileşim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mel-ag- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" kökünden türetilmiştir.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥūm مرحوم z "rahmet edilen, rahmete kavuşmuş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥmat رحمة z "merhamet etme" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Fransızca amalgame veya İngilizce amalgam "civa alaşımı, yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince amalgama "simyada civa alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça al-malġam الملغم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen málagma μάλαγμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için merhem maddesine bakınız.
Arapça astaġfiru-llāhi أستغفرالله z "Allahtan merhamet dilerim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġfr kökünden gelen istaġfara إستغفر z "merhamet diledi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mağfiret, Allah maddelerine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen ġufrān غفران z "merhamet, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.
Farsça χʷoşmaram خوش مرم z "kaymakla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷoş خوش z "tatlı" ve Farsça maram مرم z "süt kaymağı, krema" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen malham ملهم z sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için hoş, merhem maddelerine bakınız.
Arapça nṣf kökünden gelen inṣāf إنصاف z "ılımlılık, merhamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niṣf نصف z "yarım" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nısıf maddesine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen istiġfār إستغفار z "merhamet dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen istirḥām إسترحام z "merhamet dileme, rica etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça ġfr kökünden gelen maġfirat مغفرة z "merhamet, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "merhamet etti, bağışladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥamat مرحمة z "acıma, şefkat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, kucakladı, şefkat gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥūm مرحوم z "rahmet edilen, rahmete kavuşmuş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥmat رحمة z "merhamet etme" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥīm رحيم z "merhamet eden, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, şefkat gösterdi" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥmān رحمان z "Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raχmān רחמן z "'merhamet eden', Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #rχm רחמ z "sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen raḥmat رحمة z "merhamet, esirgeme, şefkat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça raḥim رحم z "ana rahmi, uterus" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Arapça şfḳ kökünden gelen şafḳat شفقة z "acıma, merhamet, kayırma" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce balsam "1. pelesenk ağacı, bu ağaçtan elde edilen merhem, 2. her çeşit merhem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "pelesenk ağacı ve merhemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen bāśām בשׂם z sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: İbranice sözcük Aramice/Süryanice bsāmā בסמא z "güzel koku, rayiha, parfüm" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca étape "konak, merhale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca stapel "durak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
Fransızca malte "bira yapımında kullanılan darı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *malz- "çürüme, gevşeme, yumuşama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için merhem maddesine bakınız.
İtalyanca pomata veya Fransızca pommade "merhem, cilt kremi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pomum "meyve, özellikle elma" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce progression "(adım adım veya belirli merhalelerden geçerek) ilerleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince progressio "ilerleme, ileri-yürüme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Fransızca shampooing "saç yıkamaya mahsus sabun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce shampooing "saç masajı yapma, özel merhemle saç yıkama [esk.]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe śāpo "masaj yapma, ovuşturma" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce blog "internette yayımlanan günce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İngilizce sözcük İngilizce weblog sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce web "1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı" (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wabjam "dokuma, kumaş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wobh-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webh- "dokumak" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce log "1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pafta maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Karbon yerine silisyumun geçtiğı organik cisimlere benzer maddelerin genel adı; ısı ve suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plâstik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılır anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan silikon kelimesi Fransızca silicone (fr) anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.