Mıst - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mıst Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca mystique "tasavvufa ait, esoterik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mystikós μυστικός z "gizli tarikatlara ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýstēs μύστης z "gizli tarikata mensup kimse, inisiye" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mýéō μύέω z "öğretmek, inisiye etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mitos maddesine bakınız.
Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca optimiste "iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Leibniz, Alm. filozof (1646-1716).) Daha fazla bilgi için optimum maddesine bakınız.
Fransızca pessimiste "kötümser, bedbin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pessimus "en kötü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-samos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pejoratif maddesine bakınız.
Arapça dḳḳ kökünden gelen daḳīḳat دقيقة z "1. partikül, ince ayrıntı, nüans, 2. derecenin ve saatin altmışta biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣīr حصير z "her türlü örgü, paravan, özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça ḳlm kökünden gelen ḳalam قلم z "kamıştan yapılmış yazı aracı, kalem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳalamā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, kamış kalem" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça sṭr kökünden gelen misṭar مسطر z "çizgi çizme aleti, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭr سطر z "düz çizgi" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.
Fransızca chemisier "erkek gömleğine benzer kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chemise "gömlek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen camisia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳamīṣ قميص z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳūmīstā קומיסתא z sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince clitoris "bızır" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Mateo Renaldo Colombo, İtal. anatomist (1516-1559).) Latince sözcük Eski Yunanca kleítoris κλείτορις z "küçük kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kleíō κλείω z "kapatmak, kapalı olmak, örtmek" fiilinin küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kilit maddesine bakınız.
Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca chromosom "'renkli madde', genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "madde" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kromo+ maddesine bakınız.
Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) nād "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca conformiste "genel kurala uyma eğiliminde olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se conformer "aynı biçimi almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conformare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca optimiste "iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Leibniz, Alm. filozof (1646-1716).) Daha fazla bilgi için optimum maddesine bakınız.
Fransızca trompe d'Eustache veya İngilizce Eustachian tube "orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Bartolomeo Eustachi "İtalyan anatomist (1500-1574)" özel adından alıntıdır.
Fransızca pessimiste "kötümser, bedbin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pessimus "en kötü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *ped-samos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pejoratif maddesine bakınız.
Sanskritçe çakrá चक्र z "1. tekerlek, çark, çömlekçi çarkı, 2. devre, döngü, 3. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s "tekerlek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için çark maddesine bakınız.
İngilizce cabbala "Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İbranice ḳabbālāh קבלה z "alınmış olan şeyler, gelenek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḳibbēl קבל z "alma, kabul etme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan töre kelimesi Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir. - N. Cumalı anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde âdet anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan töre kelimesi töre anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde töre anlamına gelir. Ad dilinden alınan töre kelimesi kural anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ağa (ekim devriminden önce) anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Pencerenin önüne geçmiş, dalgın ve hiddetli nazarlarıyla karşıki damları seyrediyordu. - E. E. Talu anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi Hekim kendisine üç ay, tam üç ay damdan dışarı çıkmaya izin vermemişti. - N. Nâzım anlamındadır. Türkçe sözcük, Kısaltma halinde (ölçü birimleri) dekametre anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan dam kelimesi dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde ahır anlamına gelir. Ad dilinden alınan dam kelimesi Eski Türkçe tam anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde baraj anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde tat, lezzet anlamına gelir. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (mimarlık) çatı, örtü anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan dam kelimesi tat anlamındadır.
İngilizce sözcük, Ad halinde Eski Yunancada Historia araştırılarak öğrenilmiş bilgi anlamına gelmekte iken daha sonradan geçmiş olayların öyküsü anlamında kullanılmaya başlanmıştır anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan ödeme kelimesi Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde. - Y. Z. Ortaç anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan oturum kelimesi Onun adaylığı konuşulurken kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım. - H. Taner anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.