Müza - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Müza Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ẓfr kökünden gelen muẓaffar مظفّر z "zafer bahşedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taẓfīr تظفير z "zafer bahşetme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zafer maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāharat مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhir مظاهر z "biri lehine tavır koyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara "göründü, belirdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça ḏkr kökünden gelen muḏākarat مذاكرة z "karşılıklı zikretme, fikir alışverişi, görüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذكر z "andı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zikir maddesine bakınız.
Arapça ḍyḳ kökünden gelen muḍāyaḳat مضايقة z "darlık, sıkışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍiyḳ ضيق z "daralma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tazyik maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen muzāyadat مزايدة z "karşılıklı fiyat artırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ziyādat زيادة z "artma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁ موضوع z "ortaya konan, konmuş olan, müzakerenin konusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وضع z "koydu, vazetti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça zyt kökünden gelen mazīt veya muzayyat مزيت/مزيّت z "yağlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zayt زيت z "zeytinyağı" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zeytin maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhir مظاهر z "biri lehine tavır koyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara "göründü, belirdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça zyd kökünden gelen muzāyadat مزايدة z "karşılıklı fiyat artırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ziyādat زيادة z "artma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ziyade maddesine bakınız.
Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazwīr تزوير z "sahtecilik yapma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tezvirat maddesine bakınız.
Arapça zyn kökünden gelen muzayyan مزيّن z "bezenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazyīn تزيين z "bezeme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ziynet maddesine bakınız.
İtalyanca consolto veya Fransızca consultation "danışma, görüş alma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince consulere, consult- "tetkik etmek, danışmak, müzakere etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konsey maddesine bakınız.
İtalyanca parlamento sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca parlement "1. şura, meşveret, müzakere, 2. yasama meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parola maddesine bakınız.
Latince colloquium "görüşme, müzakere" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince colloqui "görüşmek, müzakere etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince loqui, locut- "konuşmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tlokʷ- veya *tolkʷ- biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.