Lizm - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lizm Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca métabolisme "besinlerin organizma tarafından özümsenmesi süreci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metabolē μεταβολή z "değişme, alıp verme, mübadele" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metabállō μεταβάλλω z "çevirmek, değiştirmek, değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca existentialisme "varoluşçuluk, varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca existence "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exsistentia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince exsistere "ortaya çıkmak, zuhur etmek, olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.
Fransızca idéalisme "1. felsefede ideanın gerçekliğini öngören düşünce akımı, 2. bir ideale bağlılık, ülkücülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca idéal sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ideal maddesine bakınız.
Fransızca matérialisme "maddecilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen materialism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1674 Robert Boyle, İng. filozof.) Bu sözcük Latince materia "1. ağaç gövdesi, 2. madde, hammadde" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için materyel maddesine bakınız.
Fransızca mercantilisme "tüccar zihniyeti, eski bir ekonomik öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mercantilismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mercante "tüccar, pazarcı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Fransızca nihilisme "hiçbir şeyin değeri olmadığını öngören siyasi düşünce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Friedrich H. Jacobi, Alm. filozof (1743-1819).) Fransızca sözcük Latince nihil "hiç, hiçbir şey" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince hilum "çok küçük şey" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için negatif maddesine bakınız.
Fransızca paternalisme "koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince paternalis "babaya ilişkin" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pater "baba" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patron maddesine bakınız.
Fransızca surréalisme "gerçeküstücülük" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917 Guillaume Apollinaire, Fr. şair.) Fransızca sözcük Fransızca surréél "gerçeküstü" sözcüğünden +izm sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca réél "gerçek" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reel maddesine bakınız.
Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce pluralism "çoğulculuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce plural "çoğul" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pluralis sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince plus, plur- "daha çok" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plə-u- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-1 "dolu veya çok olmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
İngilizce fundamentalism "köktencilik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fundamental "temele ilişkin, kökten" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundamentum "temel, esas, dayanak" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fundare "temellendirmek, temel atmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fon1 maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.