List - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

List Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca balistique "top veya mermi atımı bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca bállista βάλλιστα z "mermi atan mekanik cihaz, mancınık" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷl-nə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷelə- "atmak, atılmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
Fransızca capitaliste "sermayedar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capital sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
İtalyanca lista "1. kâğıt şeridi, 2. şerit halinde yazılı dizi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *līstōn "şerit, kenar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leizd- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce charleston "1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Charleston "ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent" özel adından türetilmiştir.
Türkçe çalış- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çalış- maddesine bakınız.
Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "çalışma, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala "çalıştı, iş yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁml kökünden gelen ˁāmil عامل z "1. memur, görevli, işçi, 2. etken, etmen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "çalıştı, işledi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.
Arapça ˁnd kökünden gelen ˁanūd "yanlışta ısrar eden, inatçı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için inat maddesine bakınız.
Arapça cdl kökünden gelen cadwal جدول z "1. küçük akarsu, su kanalı, 2. düz çizgi, çizgili liste veya tablo " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, gerdi" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cidal maddesine bakınız.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳān فرقان z "ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice prḳ kökünden gelen purḳanā פרקןא z "selamet, kurtuluş, bir borçtan veya kölelikten kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prḳ "ayrılma, kurtulma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça ḥāḍirūn حاضرون z "hazır olanlar, mecliste bulunanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍir "hazır" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hazır maddesine bakınız.
Farsça χiδmat خذمة z "kulluk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça χdm kökünden gelen aynı anlama gelen χidmat خدمة z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti, (biri için) çalıştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥuḍūr حضور z "1. hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, 2. yerleşik olarak yaşama, göçebe olmama, 3. rahat, asayiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, mecliste bulundu" fiilinin masdarıdır.
Arapça iblīs إبليس z "şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca diábolos διάβολος z "iftiracı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabállō διαβάλλω z "iftira etmek, yanıltmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
İngilizce intifada "Filistinli Arap isyanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Arapça nfḍ kökünden gelen intifāḍat إنتفاضة z "silkinme, uyanış, ayaklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça nafḍ نفض z "silkme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) ismi merresidir.
Arapça χdm kökünden gelen istiχdām إستخدام z "hizmet ettirme, hizmetçi olarak çalıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Arapça ˁml kökünden gelen istiˁmāl إستعمال z "işe koşma, işletme, kullanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "çalıştı, işledi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.
Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀalifa "alıştı, evcilleşti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça ˁml kökünden gelen muˁāmalat معاملة z "işlem nyapma, uygulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "çalıştı, iş yaptı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen mulāzim ملازم z "1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mulāzamat ملازمة z "eşlik etme, yardım etme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Arapça naṣrānī نصرانى z "Nasıra'lı, hıristiyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça an-nāṣirat ناصرة z "Nasıra, Filistin'de İsa'nın doğum yeri olan kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen Nāṣəreth ןצרת z özel adından alıntıdır.
Arapça rbṭ kökünden gelen rabṭ ربط z "bağ, bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı, iliştirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadārat صدارة z "bir mecliste veya protokolde öncelik, saygınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadr صدر z "önde gelen, önder" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için sadrazam maddesine bakınız.
Arapça sḳy kökünden gelen sāḳī ساقي z "mecliste su veya içki kadehi sunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳy سقي z "su verme, sulama" sözcüğünün failidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şāḳyā שקיא z "içki kadehi sunan kişi, saki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen şāḳū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça sˁy kökünden gelen saˁy سعي z "emek, mesai" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁā سعا z "1. yürüdü, zahmetle ilerledi, emekledi, 2. çaba gösterdi, çalıştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça Alf kökünden gelen taˀlīf تأليف z "alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça mrn kökünden gelen tamrīn تمرين z "esnetme, alıştırma, egzersiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marānat veya murūn مرانة/مرون z "esnek olma, alışma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça Ans kökünden gelen ˀuns انس z "evcil ve yumuşak başlı olma, alışkanlık, dostluk, yakınlık" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˀanisa أنس z "dostça ve tatlılıkla davrandı, alıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için insan maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.